BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Zarządzenie nr 0050.55.2013 r. z dnia 2.10.2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na 2014 r, w archiwum     04.10.2013     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 08.08.2013 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego.     08.08.2013     
  ∴  Pismo Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.     25.07.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu autobusu szkolnego marki „AUTOSAN S.A”, ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.     22.07.2013     
  ∴  Informacja o ustalonym terminie i miejscu posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum w Małdytach     18.07.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.35.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach.     17.07.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.34.2013 z dnia 10 lipca 2013 r.     10.07.2013     
  ∴  Informacja o tym, że nie odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum w Małdytach wyznaczone na dzień 11 lipca 2013 r.     09.07.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.28’.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Małdytach.     25.06.2013     
  ∴  Informacja o wyznaczeniu terminu i miejsca posiedzenia Komisji Konkursowej     25.06.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050. 28.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 czerwca 2013 w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora Gimnazjum w Małdytach.     24.06.2013     
  ∴  Zarządzenie Wóta Gminy Małdyty o powołaniu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobroicinie     22.05.2013     
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty o powołaniu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydana na dyrektora Gimnazjum w Małdytach     22.05.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, umorzeń, oraz pomocy publicznej za rok 2012.     17.05.2013     
  ∴  Zarzadzenie Nr 0050.20.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2013r.     07.05.2013     
  ∴  Zarzadzenie Nr 0050.16.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2013r.     07.05.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie i Gimnazjum w Małdytach.     26.04.2013     
  ∴  Zarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050.4.2013 z dnia 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko referenta księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Małdyty     15.03.2013     
  ∴  Zarzadzenie Wójta Gminy z dnia 25 stycznia 2013 r w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór kandydata na stanowisko referenta księgowości podatkowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Małdyty     29.01.2013     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158232 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^