BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rada gminy

Radni:
1. Zofia Bagińska - przewodnicząca
2. Mirosław Cymer - wiceprzewodniczący
3. Adam Byer - radny
4. Tadeusz Chroł - radny
5. Piotr Dotka - radny
6. Maciej Dubis - radny
7. Jarosław Komosa - radny
8. Zbigniew Kucharek - radny
9. Marek Mazan - radny
10. Jan Marchlewicz - radny
11. Zbigniew Michalczyk - radny
12. Renata Nadolska - radny
13. Piotr Przelaskowski - radny
14. Anna Smoczyńska - radny
15. Krystyna Sobolewska - radny

Rada gminy w Małdytach - informacje o radnych:

Zofia Aleksandra Bagińska - ur. 27.02.1950r.
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunek nauczyciel przedmiotów ogólnych
- data wyboru - 27.10.2002r.
- tel/fax. (0-89) 7586013
- pełni funkcję przewodniczącej Rady od 15.11.2002 r.

Mirosław Cymer - ur. 11.09.1960r.
- wykształcenie średnie techniczne o kierunku stolarz
- data wyboru - 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7581029
- pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady od 15.11.2002 r.

Adam Byer - ur. 11.07.1965r.
- wykształcenie średnie ogólne kierunek leśnik,
- data wyboru - 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7586023
- jest Radnym od 15.11.2002r. (złożył ślubowanie)

Tadeusz Chroł - ur. 16.03.1953r.
- wykształcenie średnie techniczne o kierunku kierowca -mechanik
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89)7586692
- jest Radnym od 15.11.2002r.

Maciej Antoni Dubis - ur. 13.06.1961r.
- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku leśnik
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7581707
- jest Radnym od 15.11.2002r. oraz przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, P. Poż. i Porządku Publicznego

Piotr Dotka - ur. 19.01.1963r.
- wykształcenie wyższe magisterskie - nauczyciel
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7586648
- jest Radnym od 15.11.2002r. oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Adam Kucharek - ur. 10.08.1950r.
- wykształcenie średnie techniczne o kierunku rolniczym
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7586160
- jest radnym od 15.11.2002r.

Jan Marchlewicz - ur. 19.06.1960r.
- wykształcenie średnie techniczne - kierunek rolniczy
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7581095
- jest Radnym od 15.11.2002r.

Marek Mazan - ur. 27.08.1960r.
- wykształcenie podstawowe - kolejarz
- data wyboru 27.10.2002r.
- jest Radnym od 15.11.2002r.

Zbigniew Henryk Michalczyk - ur. 15.07.1950r.
- wykształcenie średnie techniczne kierunek technolog obróbki spawalniczej
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7586659
- jest Radnym od 15.11.2002r.

Renata Nadolska - ur. 27.03.1973r.
- wykształcenie średnie techniczne kierunek ekonomiczny
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7586820
- jest Radną od 15.11.2002r.

Piotr Kazimierz Przelaskowski - ur. 10.04.1974r.
- wykształcenie wyższe magisterskie - lekarz
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7586079
- jest Radnym od 15.11.2002r.

Anna Smoczyńska - ur. 24.02.1956r.
- wykształcenie wyższe magisterskie - nauczyciel
- data wyboru 27.10.2002r.
- tel. (0-89) 7581709
- jest Radną od 15.11.2002r. i przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

Krystyna Sobolewska - ur. 15.03.1954r.
- wykształcenie średnie techniczne o kierunku finanse i rachunkowość
- data wyboru 27.10.2002r.
- jest Radną od 15.11.2002r. oraz przewodniczącą Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

Jarosław Komosa - ur. 24.02.1959r.
- wykształcenie średnie zawodowe o kierunku ślusarz -mechanik
- data wyboru 27.10.2002r.
- jest Radnym od 15.11.2002r.


Dokument utworzył(-a):  Bartosz Sobolewski  (01.07.2003)
Dokument wprowadził(-a):  Marcin Rawski  (01.07.2003)
Dokument zatwierdził(-a):  Marcin Rawski  (29.09.2003)
Dokument modyfikował(-a):  Marcin Rawski  (29.09.2003)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7494612 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^