BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     13.12.2017     
  ∴  Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach     08.12.2017     
  ∴  Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.     08.12.2017     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie po całościowej zmianie.     19.09.2017     
  ∴  Aktualizacja Statutu Gimnazjum w Małdytach.     25.10.2016     
  ∴  Statut Zespołu Szkół w Szymonowie     26.09.2016     
  ∴  Statut Gimnazjum w Szymonowie     26.09.2016     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej w Szymonowie im. Ireny Kwintowej.     26.09.2016     
  ∴  Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     08.09.2016     
  ∴  Aktualizacja Statutu Gimnazjum w Małdytach z dnia 17.02.2016r.     25.02.2016     
  ∴  Aktualizacja Statutu Gimnazjum w Małdytach.     09.02.2016     
  ∴  Aktualizacja Statutu Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.     20.11.2015     
  ∴  Aktualizacja Statutu Gimnazjum w Małdytach.     06.10.2015     
  ∴  Statut Gimnazjum w Szymonowie.     18.09.2015     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej w Szymonowie im. Ireny Kwintowej.     18.09.2015     
  ∴  Statut Zespołu Szkół w Szymonowie.     18.09.2015     
  ∴  Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.     27.02.2015     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     27.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr 1/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowo Nr 1 w Małdytach z dnia 06.02.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach     26.02.2015     
  ∴  Statut Gimnazjum w Małdytach z dnia 24 lutego 2015 r.     26.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr I/9/2012 r. Rady Pedagogicznej PS w Dobrocinie z dnia 14.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie     25.03.2014     
  ∴  Uchwała Nr 1/2/2014 Rady Pedagogicznej PS w Dobrocinie z dnia 06.02.2014 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie     25.03.2014     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej w Szymonowie znowelizowany w dniu 20.03.2014 r.     21.03.2014     
  ∴  Statut Gimnazjum w Szymonowie uchwalony 20.03.2014 r.     21.03.2014     
  ∴  Statut Zespołu Szkół w Szymonowie z dnia 20.03.2014 r.     21.03.2014     
  ∴  Statut Zespołu Szkół w Szymonowie zatwierdzony w dniu 12.12.2013 r. Uchwałą Nr 1/105/2013.     16.12.2013     
  ∴  Statut Gimnazjumiu 12.12.2013 r. Uchwałą Nr 2/105/2013. w Szymonowie zatwierdzony w dn     16.12.2013     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie zatwierdzony w dniu 12.12.2013 r. Uchwałą Nr 3/105/2013.     16.12.2013     
  ∴  Uchwała Nr XV/137/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 03.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecxznej w Małdytach     22.03.2012     
  ∴  Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach z dnia 21.09.2011 r.     02.02.2012     
  ∴  Statut Gimnazjum w Szymonowie przyjety uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 4.01.2012 r.     11.01.2012     
  ∴  Statut Gimnazjum w Szymonowie przyjety uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 4.01.2012 r.     11.01.2012     
  ∴  Zmiana Statutu GOPS - uchwała Nr XII/120/11 z 28.12.2011 r.     28.12.2011     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej w Małdytach zatwierdzony przezadę Pedagogiczna w dniu 23.08.2010 r. Protokół Nr 10/2010     15.11.2011     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze przyjety uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.10.2010 r.     15.11.2011     
  ∴  Statut Przedszkola Samorzadowego w Dobrocinie uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą Nr I/9/2011 z dnia 14.09.2011 r.     03.11.2011     
  ∴  Statut Przedszkola Samorzadowego Nr 1 w Małdytach uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą Nr 2/2011 z dnia 31.08.2011     03.11.2011     
  ∴  Statut Gimnazjum w Małdytach zatwierdzony w dniu 27.10.2011 r. uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2011/2012     02.11.2011     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej obowiązujący od dnia 14.09.2011 r.     22.09.2011     
  ∴  Statut Zespołu Szkół w Szymonowie obowiązujący od dnia 14.09.2011 r.     22.09.2011     
  ∴  Uchwała Nr V/28/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie nadania statutu GOPS w Małdytach     04.04.2011     
  ∴  Jednolity Statut Zespołu Szkół w Szymonowie z dnia 09.09.2010 r.     13.09.2010     
  ∴  Jednolity tekst Statutu SP GOZ w Małdytach     02.09.2010     
  ∴  Statut Samorzadowego Przedszkola Nr 1 w Małdytach z dnia 19 stycznia 2010 r.     23.04.2010     
  ∴  Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie z dnia 29.10.2009 r.     23.02.2010     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/234/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach     16.09.2009     
  ∴  Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie - uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 21.11.2008 r.     09.03.2009     
  ∴  Zmiana w Statucie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach z dnioa 08.09.2008 r.     09.02.2009     
  ∴  Statut Przedszkola Samorządowego w Małdytach z 17.01.2007 r.     09.02.2009     
  ∴  Statut Gimnazjum w Małdytach z dnia 28.08.2008 r.     09.02.2009     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej [w Wielkim Dworze z dnia 10.09.2008 r.     09.02.2009     
  ∴  Zmiany w Statucie Zespołu Szkół w Szymonowie z dnia 10.09.2008 r.     30.09.2008     
  ∴  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - uchwała Rady Gminy Małdyty Nr XXIX/293/06 z dnia 27.09.2006 r.     14.01.2008     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach z dnia 18.06.2007 r.     10.07.2007     
  ∴  Statut Gimnazjum w Małdytach obowiązujacy od 31.05.2007 roku     14.06.2007     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie z dnia 15.12.2005 r.     10.03.2006     
  ∴  Statut Gimnazjum w Szymonowie     06.03.2006     
  ∴  Statut Zespołu Szkół w Szymonowie     06.03.2006     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze     07.12.2005     
  ∴  Statut Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie     05.12.2005     
  ∴  Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Małdytach     05.12.2005     
  ∴  Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach     05.12.2005     
  ∴  Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach z 28.09.2005 r.     29.09.2005     
  ∴  Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach z 28.09.2005 r.     29.09.2005     
  ∴  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     30.09.2004     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158743 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^