BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Małdyty.     04.03.2019     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach na stanowisko Kierownika Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Małdyty.     26.02.2019     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Małdyty.     06.02.2019     
  ∴  Ogłoszenie o II naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10.     06.02.2019     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.     17.01.2019     
  ∴  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.     19.12.2018     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.     11.12.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.87.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach oraz powołania komisji konkursowej.     22.11.2018     
  ∴  Informacja dotycząca konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.     19.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach oraz powołania komisji konkursowej     29.10.2018     
  ∴  Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent ds. Obsługi Kasy w Urzędzie Gminy Małdyty.     02.10.2018     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasy w Urzędzie Gminy Małdyty oraz o terminie II etapu. konkursu     13.09.2018     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10 - referent ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy Małdyty.     09.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.     13.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie.     13.06.2018     
  ∴  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Małdyty.     30.05.2018     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Małdyty oraz o terminie II etapu konkursu.     17.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 maja 2018 r.- w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach, 14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13c i Przedszkola Samorządowego w Dobrocinie, Dobrocin 49A, 14-330 Małdyty.     10.05.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Małdyty.     10.05.2018     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10.     27.04.2018     
  ∴  Ogłoszenie-otwarty nabór na wolne stanowisko pracy.     04.10.2017     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach.     11.09.2017     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach na ogłoszony konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach oraz o terminie II etapu konkursu.     06.09.2017     
  ∴  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach ogłasza drugi konkurs nastanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach.     17.08.2017     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarki w Zespole Szkół w Szymonowie.     16.01.2017     
  ∴  Dyrektor Zespołu Szkół w Szymonowie ogłasza nabór na stanowisko pracy sekretarki szkolnej.     26.09.2016     
  ∴  Ogłoszenie o otwartym naborze na wolne stanowisko: pracownik fizyczny oczyszczalni ścieków w Małdytach.     09.06.2016     
  ∴  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. Promocji w Urzędzie Gminy Małdyty.     14.01.2016     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach na stanowisko urzędnicze do spraw promocji w Urzędzie Gminy Małdyty oraz o terminie II etapu konkursu.     21.12.2015     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty, ogłasza drugi konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10.     24.11.2015     
  ∴  Informacja na temat konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Małdyty     16.11.2015     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds promocji.     09.10.2015     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze referenta obsługi sekretariatu ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2014 r.     05.03.2014     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko obsługi sekretariatu. w archiwum     19.02.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Małdyty     31.01.2014     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta księgowości podatkowej w Referacie Finansowym     19.03.2013     
  ∴  Drugi etap konkursu na stanowisko referenta księgowości podatkowej - termin i miejsce.     28.02.2013     
  ∴  Informacja o osobach, które przeszły do II etapu w konkursie na referenta księgowości podatkowej)     26.02.2013     
  ∴  Informacja o ilości ofert złożonych w ramach konkursu na referenta ksiegowości podatkowej     22.02.2013     
  ∴  Wójt Gminy Małdyty ogłasza konkurs na stanowisko Referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Małdyty.     28.01.2013     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta gospodarki odpadami     10.07.2012     
  ∴  Informacja o złożonych ofertch na stanowisko referenta gospodarki odpadami     20.06.2012     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 04 czerwca 2012 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -referent gospodarki odpadami     04.06.2012     
  ∴  Informacja Komisji Konkursowej d.s oceny ofert w konkursie na Dyrektora GOKiS w Małdytach z dnia 06.12.2011 r.     07.12.2011     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.78.2011 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 października 2011 r. w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach.     27.10.2011     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta do spraw księgowości budżetowej w Referacie Oświaty i Wychowania     18.02.2010     
  ∴  Informacja o złożonych ofertach na stanowisko referenta ksiegowości w Referacie Oświaty     08.02.2010     
  ∴  Nabór na stanowisko księgowej w Referacie Oświaty w archiwum     21.01.2010     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko skarbnika gminy - głównego księgowego w Urzędzie Gminy Małdyty     16.12.2008     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Małdyty     16.12.2008     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta księgowości w Referacie Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Małdyty     16.12.2008     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta księgowości w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Małdyty     16.12.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta do spraw ksiegowości budżetowej w Referacie Finansowym     02.12.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiko skarbnika gminy- głównego księgowego     01.12.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta do spraw księgowości budżetowej w Referacie Oświaty     01.12.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora do spraw USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich     01.12.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta do spraw ksiegowości budżetowej w Referacie Oświaty     03.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich     03.11.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanoisko referenta do spraw ksiegowości budżetowej w Referacie Finansowym     03.11.2008     
  ∴  Informacja o wynikach drugiego konkursu na stanowisko Kierownika USC     31.10.2008     
  ∴  II Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy w archiwum     27.10.2008     
  ∴  Nabór na stanowisko skarbnika gminy ( I konkurs)     22.10.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko kierownika USC ( II konkurs)     15.10.2008     
  ∴  Informacja o osobach , które złozyły ofertę w I konkursie na stanowisko kierownika USC     13.10.2008     
  ∴  Informacja o osobach, które złozyły ofertę w II konkursie na stanowisko kierownika USC     13.10.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko skarbnika gminy.     30.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie drugiego konkursu na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Małdytach     23.09.2008     
  ∴  Informacja o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko Kiewrownika Urzędu Stanu Cywilnego     22.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika USC w Urzędzie Gminy Małdyty w archiwum     20.08.2008     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d/s obrony cywilnej, spraw obronnych, p.poż. i cmentarzy w Urzędzie Gminy Mąłdyty     23.06.2008     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta obrony cywilnej,spraw obronnych, p.poż. i cmentarzy     10.06.2008     
  ∴  Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w archiwum     14.05.2008     
  ∴  Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko skarbnika gminy     11.09.2006     
  ∴  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds ochrony środowiska     09.06.2006     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na stanowisko skarbnika gminy - głównego ksiegowego budżetu gminy w archiwum     09.06.2006     
  ∴  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ochrony środowiska     31.05.2006     
  ∴  Procedura naboru pracowników     25.05.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158495 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^