BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Protokół z V Sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 r.     17.04.2019     
  ∴  Zwołuję VI Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Małdyty.     17.04.2019     
  ∴  Zwołuję V Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Małdyty     13.03.2019     
  ∴  Protokół z IV Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 23 stycznia 2019 roku.     01.02.2019     
  ∴  Protokół z III Sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 28 grudnia 2018 r.     04.01.2019     
  ∴  Protokół z II Sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2018 roku.     24.12.2018     
  ∴  Zawiadomienie na II Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2018 toku (środa) o godz.10:00 w Urzędzie Gminy Małdyty.     13.12.2018     
  ∴  Protokół z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku.     10.12.2018     
  ∴  Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 17 października 2018 roku.     15.11.2018     
  ∴  W oparciu o Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy Małdyty wraz z porządkiem obrad informuję, że I Sesja Rady Gminy Małdyty odbędzie się 21 listopada 2018 roku (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10.     15.11.2018     
  ∴  Zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 17 października 2018 r. (środa) ogodz. 10:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Małdyty.     11.10.2018     
  ∴  Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 26 września 2018 roku.     11.10.2018     
  ∴  Zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 26 września 2018 r. (środa) ogodz. 10:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Małdyty.     24.09.2018     
  ∴  Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 22 czerwca 2018 r.     16.07.2018     
  ∴  Zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małdytach.     21.06.2018     
  ∴  Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r.     15.05.2018     
  ∴  Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 28 i 29 marca 2018 r.     16.04.2018     
  ∴  Zawiadomienie na XXXII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 18 kwietnia (środa) w Urzędzie Gminy w Małdytach.     13.04.2018     
  ∴  Zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małdytach.     21.03.2018     
  ∴  Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 14 lutego 2018 r.     12.03.2018     
  ∴  Zawiadomienie na XXX Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małdytach.     08.02.2018     
  ∴  Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 24 stycznia 2018 r.     08.02.2018     
  ∴  Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 29 grudnia 2017 r.     17.01.2018     
  ∴  Zawiadomienie na XXIX Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małdytach.     17.01.2018     
  ∴  Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 13 grudnia 2017 r.     21.12.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XXVIII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małdytach.     21.12.2017     
  ∴  Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 15 listopada 2017 roku.     08.12.2017     
  ∴  Zawiadomienie XXVII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach.     08.12.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XXVI Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 15 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Małdyty     09.11.2017     
  ∴  Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 27 września 2017 roku.     17.10.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XXV Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 27 września 2017r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     22.09.2017     
  ∴  Protokół z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 21lipca 2017 roku.     03.08.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XXIV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     19.07.2017     
  ∴  Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 20 czerwca 2017 roku.     29.06.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XXIII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     16.06.2017     
  ∴  Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 roku.     17.05.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XXII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     21.04.2017     
  ∴  Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 29 marca 2017 roku.     13.04.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XXI Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     23.03.2017     
  ∴  Protokół z XX Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 22 lutego 2017 roku.     02.03.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XX nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali narad w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     15.02.2017     
  ∴  Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 25 stycznia 2017 roku.     27.01.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XIX Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 25 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     19.01.2017     
  ∴  Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku.     04.01.2017     
  ∴  Zawiadomienie na XVIII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     28.12.2016     
  ∴  Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 21 grudnia 2016 roku.     28.12.2016     
  ∴  Zawiadomienie na XVII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach.     19.12.2016     
  ∴  Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 16 listopada 2016 roku.     06.12.2016     
  ∴  Zawiadomienie na XVI Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 16 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     10.11.2016     
  ∴  Protokół z XV Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 28 września 2016 roku.     06.10.2016     
  ∴  Zawiadomienie na XV Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 28 września 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     13.09.2016     
  ∴  Protokół z XIV Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 15 czerwca 2016 roku.     22.06.2016     
  ∴  Zawiadomienie na XIV Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 15 czerwca 2016r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     09.06.2016     
  ∴  Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 13 kwietnia 2016 roku.     27.05.2016     
  ∴  Protokół z XII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 02 marca 2016 roku.     30.03.2016     
  ∴  Zawiadomienie na XIII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     30.03.2016     
  ∴  Zawiadomienie na XII Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 02 marca 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     19.02.2016     
  ∴  Protokół z XI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 07 stycznia 2016 roku.     09.02.2016     
  ∴  Protokół z X Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 23 grudnia 2015 roku.     05.01.2016     
  ∴  Zawiadomienie na XI Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 07 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     24.12.2015     
  ∴  Zawiadomienie na X Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 23 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach.     21.12.2015     
  ∴  Protokół z IX Sessji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 18 listopada 2015 roku.     04.12.2015     
  ∴  Zawiadomienie na IX Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 18 listopada 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     13.11.2015     
  ∴  Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 30 września 2015r.     20.10.2015     
  ∴  Zawiadomienie na VIII Sesje Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 30 września 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     22.09.2015     
  ∴  Protokół z VII Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 10.06.2015r.     16.06.2015     
  ∴  Zawiadomienie na VII Sesje Rady Gminy Małdyty która odbędzie się dnia 10 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     02.06.2015     
  ∴  Protokół z VI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 29.04.2015r.     07.05.2015     
  ∴  Zawiadomienie na VI Sesje Rady Gminy Małdyty która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     21.04.2015     
  ∴  Protokół z V Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 4 marca 2015 roku.     16.03.2015     
  ∴  Zawiadomienie na V zwyczajną Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 4 marca 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Małdyty.     25.02.2015     
  ∴  Protokół z IV Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 16.02.2015r.     20.02.2015     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 16.02.2015 r (poniedziałek) o godz.9:30 w sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty.     09.02.2015     
  ∴  Protokół z III Sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 14 stycznia 2015 r.     20.01.2015     
  ∴  Zwołanie III sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 14 stycznia 2015 r.     05.01.2015     
  ∴  Protokół z II sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r.     19.12.2014     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu drugiej sesji Rady Gminy na dzień 10.12.2014 r.     04.12.2014     
  ∴  Protokół Nr 1/2014 z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 27.11.2014.     03.12.2014     
  ∴  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 25 listopada 2014 r.     25.11.2014     
  ∴  Protokół XXXII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 listopada 2014 r.     14.11.2014     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 5 listopada 2014 r.     28.10.2014     
  ∴  Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 24 września 2014 r.     01.10.2014     
  ∴  Zawiadomienie o zwłaniu XXXI sesji Rady Gminy Małdyty na 24 września 2014 r.     11.09.2014     
  ∴  Protokół z XXX sesji Rady Gminy Małdyty( nadzwyczajnej ) odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r.     27.06.2014     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 25 czerwca 2014 r.     23.06.2014     
  ∴  Protokól z XXIX sesji odbytej w dniu 28 maja 2014 r.     09.06.2014     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 28 maja 2014 r.     20.05.2014     
  ∴  Protokół z XXVIII seji Rady Gminy odbytej w dniu 26 marca 2014 r.     01.04.2014     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 26 marca 2014 r. ( środa).     18.03.2014     
  ∴  Protokół z XXVII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 lutego 2014 r.     10.02.2014     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień. 5 lutego 2014 r.     29.01.2014     
  ∴  Protokoł z XXVI sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 18. grudnia 2013 r.     30.12.2013     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 18 grudnia 2013 r.     09.12.2013     
  ∴  Protokół z odbytej w dniu 13.11.2013 r. XXV sesji Rady Gminy Małdyty.     20.11.2013     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 13.11.2013 r.     05.11.2013     
  ∴  Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 25 września 2013 r.     01.10.2013     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 25.09.2013 r.     13.09.2013     
  ∴  Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 29 maja 2013 r.     10.06.2013     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 29 maja 2013 r.     14.05.2013     
  ∴  Protokół z XXII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 marca 2013 r.     18.03.2013     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 6 marca 2013 r.     01.03.2013     
  ∴  Protokoł XXI sesji rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 19.12.2012 r.     08.01.2013     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Małdyty na 19 grudnia 2012 r.     10.12.2012     
  ∴  Protokoł z XX sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 14 listopada 2012 r.     23.11.2012     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy na dzień 14 listopada 2012 r.     07.11.2012     
  ∴  Protokół z XIX sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2012 r.     04.10.2012     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XiX sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 26 września 2012 r.     25.09.2012     
  ∴  Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Małdyty (18.07.2012 r.)     13.09.2012     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 18 lipca 2012 r.     11.07.2012     
  ∴  Protokół z XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 27 czerwca 2012 r.     03.07.2012     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty - 27 czerwca 2012 r. godz.12,00     26.06.2012     
  ∴  Informacja o zwołaniu XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty na 27 czerwca 2012 r. godz. 12,00     25.06.2012     
  ∴  Protokół z XVI sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 23 maja 2012 r.     12.06.2012     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu szesnastej sesji Rady Gminy na dzień 23 maja 2012 r.     16.05.2012     
  ∴  Protokół z XV sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 21.03.2012 r.     30.03.2012     
  ∴  Protokół z XIV sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 14 marca 2012 r.     19.03.2012     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 21 marca 2012 r,     15.03.2012     
  ∴  Uwaga do protokołu z XIII sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 18 stycznia 2012 roku.     15.03.2012     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 14 marca 2012 r.     12.03.2012     
  ∴  Protokól z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 18.01.2012r.     24.01.2012     
  ∴  Protokoł XII sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 28.12.2011 r.     16.01.2012     
  ∴  Zawiadomienie o XIII ( nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Małdyty zwołanej na dzień 18.01.2012 r.     16.01.2012     
  ∴  Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Małdyty - 28.12.2011 r.     21.12.2011     
  ∴  Protokół z XI sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 30.11.2011 r.     07.12.2011     
  ∴  Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Małdyty zwołanej na dzień 30.11.2011 r.     23.11.2011     
  ∴  Protokół z X sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 26.10.2011 r.     04.11.2011     
  ∴  Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Małdyty- 26.10.2011 r.     18.10.2011     
  ∴  Protokół z IX sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 21.09.2011 r.     11.10.2011     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 21 września 2011 r.     14.09.2011     
  ∴  Protokół z ósmej sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 20.06.2011 r.     07.07.2011     
  ∴  Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Małdyty- 20 czerwca 2011 r. ( w Wielkim Dworze).     10.06.2011     
  ∴  Protokół z VII sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 11 maja 2011 r.     23.05.2011     
  ∴  Protokól z VI sesji Rrady Gminy odbytej w dniu 12.04.2011 r.     09.05.2011     
  ∴  Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Małdyty- 11.05.2011 r.     09.05.2011     
  ∴  Protokół z V sesji Rady Gminy Małdyty - 30.03.2011 r.     08.04.2011     
  ∴  Zawiadomienie o VI sesji - 12.04.2011 r.     06.04.2011     
  ∴  Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Małdyty - 30.03.2011 r.     21.03.2011     
  ∴  Protokół z IV sesji Rady Gminy Małdyty - 26.01.2011 r.     10.02.2011     
  ∴  Zawiadomienie na IV Sssje Rady Gminy - 26.01.2011r.     17.01.2011     
  ∴  Protokół z III sesji Rady Gminy Małdyty - 29.12.2010 r.     05.01.2011     
  ∴  Protokół z II sesji Rady Gminy Małdyty - 10.12.2010 r.     15.12.2010     
  ∴  Proyokół z pierwszej sesji Rady Gminy Małdyty - ( 02.12.2010r.)     09.12.2010     
  ∴  Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy - 10.12.2010 r.     09.12.2010     
  ∴  Zawiadomienie o pierwszej sesji Rady Gminy Małdyty w kadencji 2010-2014     26.11.2010     
  ∴  Prtokół z XXXIX sesji Rady Gminy Małdyty - 10.11.2010 r.     17.11.2010     
  ∴  Protokoł z XXXVIII sesji Rady Gminy - 27.10.2010 r.     10.11.2010     
  ∴  Protokoł z XXXVII sesji Rady Gminy -     22.10.2010     
  ∴  Zawiadomienie na XXXVIII sesję Rady Gminy Małdyty - 27.10.2010 r.     20.10.2010     
  ∴  Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy - 29.09.2010 r.     22.09.2010     
  ∴  Protokoł z XXXVI sesji rady Gminy odbytej w dniu 18.08.2010     14.09.2010     
  ∴  Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Małdyty - 18.08.2010 r.     12.08.2010     
  ∴  Protokół XXXV sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 26 maja 2010 r.     16.06.2010     
  ∴  Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Małdyty - 26 maja 2010 r.     18.05.2010     
  ∴  Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.03.2010 r.     31.03.2010     
  ∴  Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Małdyty- 24 marca 2010 r.     16.03.2010     
  ∴  Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 10.02.2010 r.     25.02.2010     
  ∴  Zaproszenie na XXXIII sesje Rady Gminy Małdyty - 10.02.2010 r.     03.02.2010     
  ∴  Protokół z XXXII sesji Rady Gminuy odbytej w dniu 29.12.2009 r.     18.01.2010     
  ∴  Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Małdyty - 9.12.2009 r.     15.12.2009     
  ∴  Protokół z XXX sesji Rady Gminy - 10.11.2009 r.     20.11.2009     
  ∴  Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Małdyty na dzień 10.11.2009 r. ( wtorek) w archiwum     02.11.2009     
  ∴  Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Małdyty- 16.09.2009 r     30.09.2009     
  ∴  Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Małdyty - 16.09.2009 r.     07.09.2009     
  ∴  Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Małdyty- 30.06.2009 r.     02.07.2009     
  ∴  Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Małdyty     23.06.2009     
  ∴  Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Małdyty - 17.06.2009 r.     05.06.2009     
  ∴  Protokół XXVI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 22.04.2009 r.     28.04.2009     
  ∴  Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Małdyty - 31.03.2009 r.     17.04.2009     
  ∴  Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Małdyty - 22.04.2009 r.     14.04.2009     
  ∴  Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Małdyty- 31.03.2009 r. w archiwum     18.03.2009     
  ∴  Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Małdyty     09.01.2009     
  ∴  Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Małdyty     30.12.2008     
  ∴  Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Małdyty w archiwum     22.12.2008     
  ∴  Protokól z XXII sesji Rady Gminy Małdyty     10.12.2008     
  ∴  Zaproszenie na XXIII sesje Rady Gminy Małdyty     10.12.2008     
  ∴  Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Małdyty - 26.11.2008 r. w archiwum     18.11.2008     
  ∴  Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 22.10.2008 r.     28.10.2008     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XXi Sesji Rady Gminy na dzień. 22.X.2008 r.     13.10.2008     
  ∴  Protokół z XX Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 10 września 2008 r.     25.09.2008     
  ∴  Zawiadomienia na XX Sesję Rady Gminy Małdyty - 10.09.2008 r. w archiwum     03.09.2008     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 04.06.2008 r. w archiwum     23.05.2008     
  ∴  Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy ( 14.05.2008 r) w archiwum     05.05.2008     
  ∴  Zawiadomienie o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 23.04.2008 r. w archiwum     10.04.2008     
  ∴  Informacja o tematach rozpatrywanych na XIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12.12.2007 r.     22.02.2008     
  ∴  Informacja o tematach rozpatrywanych na XV Sesji Rady Gminy Małdyty odbytej w dniu 28.12.2007 r.     22.02.2008     
  ∴  Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy Małdyty - 06.02.2008 r. godz. 10,00 w archiwum     30.01.2008     
  ∴  Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Małdyty ( 21.11.2007 r.) w archiwum     13.11.2007     
  ∴  Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Małdyty( 17.10.2007 r.)     11.10.2007     
  ∴  Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Małdyty - 12.09.2007 r. w archiwum     29.08.2007     
  ∴  Zwołanie X Sesji Rady Gminy Małdyty na 11 lipca 2007 rok w archiwum     29.06.2007     
  ∴  Zwołanie IX Sesji Rady Gminy Małdyty na dzień 06.06.2007 r. w archiwum     31.05.2007     
  ∴  Zwiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Małdyty - 31.01.2007 r. w archiwum     19.01.2007     
  ∴  Zwołanie III Sesji Rady Gminy na dzień 28.12.2006 r. w archiwum     18.12.2006     
  ∴  Zwołanie II sesji Rady Gminy Małdyty na 06.12.2006 r. w archiwum     04.12.2006     
  ∴  Zwołenie I sesji Rady Gminy Małdyty na 23.11.2006 r. w archiwum     21.11.2006     
  ∴  XXX Sesja Rady Gminy Małdyty - 25.10.2006 r. w archiwum     17.10.2006     
  ∴  Zawiadomienie na XXIX sesję Rady Gminy - 27.09.2006 r. w archiwum     19.09.2006     
  ∴  XXVIII Sesja Rady Gminy Małdyty - 28 czerwca 2006 r.     22.06.2006     
  ∴  Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Małdyty     27.02.2006     
  ∴  XXI Sesja Rady Gminy 28.09.2005 r. w archiwum     06.09.2005     
  ∴  XX Sesja Rady Gminy - 29.06.2005 r. w archiwum     17.06.2005     
  ∴  XIX Sesja Rady Gminy Małdyty - 27.04.05r.     07.04.2005     
  ∴  Szesnasta Sesja Rady Gminy Małdyty - 29.12.2004 r. w archiwum     27.12.2004     
  ∴  XV sesja Rady Gminy Małdyty     27.10.2004     
  ∴  XIV Sesja Rady Gminy Małdyty w archiwum     23.08.2004     
  ∴  XIII Sesja Rady Gminy Małdyty - 08.06.2004     25.05.2004     
  ∴  XII Sesja Rady Gminy Małdyty w archiwum     05.04.2004     
  ∴  X Sesja Rady Gminy Małdyty w archiwum     20.01.2004     
  ∴  VIII Sesja Rady Gminy Małdyty w archiwum     08.12.2003     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8158192 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^