BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019-2031.     01.04.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2018 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     11.03.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019-2031.     05.03.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2019 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019 - 2031.     07.02.2019     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za IV kwartał 2018 roku.     21.01.2019     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     07.12.2018     
  ∴  Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     26.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu na 2019 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038.     15.11.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2018 r. dotyczące zmain w uchwaleRady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     05.11.2018     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za III kwartał 2018 r.     29.10.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXXV/305/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 17 października 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     24.10.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 sierpnia 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.65.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjecia informacji z wykonania za I półrocze 2018 roku budżetu Gminy Małdyty oraz Informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej     31.08.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2018 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018–2038.     08.08.2018     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za II kwartał 2018r.     24.07.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 czerwca 2018 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/289/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     04.07.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/292/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     26.06.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 maja 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     06.06.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXXII/275/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2018r dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/ 239 / 17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018–2038     21.05.2018     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za I kwartał 2018 r.     20.04.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2017 rok oraz Informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej     04.04.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXX/259/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 lutego 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     19.02.2018     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2018 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII-239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     13.02.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/255/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     08.02.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2018 rok.     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     10.01.2018     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za IV kwartał 2017 r     10.01.2018     
  ∴  Uchwała Nr XXVII/ 237/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 grudnia 2017r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/ 156 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017–2038.     21.12.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 listopada 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     04.12.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu na 2018 rok.     16.11.2017     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za III kwartał 2017 r.     13.11.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2017 roku w dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     26.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     12.10.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/ 156 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017–2038.     04.10.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2017r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     07.09.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/158/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     10.08.2017     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za II kwartał 2017 roku.     21.07.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca2017 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     05.07.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 roku dotycząca zmian w uchwaleRady Gminy Małdyty Nr XVII/156/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     22.06.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2017 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     29.05.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 kwietnia 2017 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     27.04.2017     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za I kwartał 2017 roku.     24.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     10.04.2017     
  ∴  Uchwała Nr XXI/190/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017 - 2038.     07.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2016 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     06.04.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     07.03.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2017 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/156/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     06.02.2017     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za IV kwartał 2016r.     31.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XIX/176/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XVII/156/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017-2038.     27.01.2017     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.88.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     04.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XVIII/167/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     03.01.2017     
  ∴  Uchwała Nr XVII/161/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/157/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2017 rok.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2017 - 2038.     29.12.2016     
  ∴  Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     30.11.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 października 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     31.10.2016     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za III kwartał 2016 r.     19.10.2016     
  ∴  Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/ 92 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.     07.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.69.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 września 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     06.10.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.     07.09.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania za I półrocze 2016 budżetu Gminy Małdyty oraz Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     25.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 lipca 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     04.08.2016     
  ∴  Wykonania budżetu Gminy Małdyty za II kwartał 2016r.     01.08.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.50.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     04.07.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/ 92 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.     21.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 2016 r. dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     09.06.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016-2038.     05.05.2016     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za I Kwartał 2016r.     26.04.2016     
  ∴  Uchwała Nr XIII/111/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/ 92 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.     15.04.2016     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania za 2015 rok budżetu Gminy Małdyty oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.     30.03.2016     
  ∴  Uchwała Nr XII/100/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r.dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/ 92 / 16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.     17.03.2016     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za IV kwartał 2015r.     22.02.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/93/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2016 r.     20.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/92/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016 - 2038.     14.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr XI/92/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016 - 2038.     14.01.2016     
  ∴  Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     12.01.2016     
  ∴  Wykonanie budżetu Gminy Małdyty za III kwartał 2015 r.     27.10.2015     
  ∴  Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     07.10.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015 - 2038.     10.09.2015     
  ∴  Zarzadzenie Nr 0050.57.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     06.08.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     02.07.2015     
  ∴  Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty NrIII/9/15 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     16.06.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 maja 2015 roku dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     29.05.2015     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjecia informacji z wykonania za 2014 roku budżetu Gminy Małdyty oraz informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej.     27.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia z dnia 4 marca 2015r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/ 9 / 15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015–2038.     09.03.2015     
  ∴  Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 lutego 2015 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty N r III/9/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.     18.02.2015     
  ∴  Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2015 rok.     21.01.2015     
  ∴  Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.     30.09.2014     
  ∴  Uchwała Nr XXIX/292/14 RadyGminy Małdyty z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.     02.06.2014     
  ∴  Budżet Gminy Małdyty na 2014 rok.     14.01.2014     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.42.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Informacji z wykonania za I półrocze 2013 roku budżetu Gminy Małdyty oraz Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej .     20.08.2013     
  ∴  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 30.06.2013 r.     20.08.2013     
  ∴  Uchwała Nr XXIII/221/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy za 2012 rok     04.06.2013     
  ∴  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.     03.06.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.11.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2013roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2013r.     11.04.2013     
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.6.2013 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjecia informacji z wykonania za 2012 rok budżetu Gminy Małdyty oraz oraz informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej.     11.04.2013     
  ∴  Uchwała Nr XXII/215/2013 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2013 r.     11.04.2013     
  ∴  UCHWAŁA Nr XXI/197/12 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2013 r.     21.12.2012     
  ∴  Uchwała Nr XXI/196/2012 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2013–2031.     21.12.2012     
  ∴  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.     22.10.2012     
  ∴  Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.     27.09.2012     
  ∴  Budżet Gminy Małdyty na 2012 rok.     08.02.2012     
  ∴  Projekt budżetu Gminy Małdyty na 2012 rok.     22.11.2011     
  ∴  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.     20.09.2011     
  ∴  Budżet gminy Małdyty na 2011 r.     18.02.2011     
  ∴  Wieloletnia prognoza finansowa 2011r.     18.02.2011     
  ∴  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.     01.06.2010     
  ∴  Budżet Gminy Małdyty na 2010 rok     15.12.2009     
  ∴  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.     27.04.2009     
  ∴  Budżet gminy Małdyty na 2009 rok w archiwum     31.12.2008     
  ∴  Budżet na 2008 rok.     01.10.2008     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8157908 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^