BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Składy obwodowych komisji wyborczych

Podaje się do publicznej wiadomości składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w wyborach wyznaczonych na dzień 9 października 2011 roku
 
  1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA  Nr 1 w DOBROCINIE
z siedzibą w Przedszkolu Samorządowym w Dobrocinie
 
1)     Joanna Kardasz     -   zam.. Dobrocin - przewodnicząca
2)     Jadwiga Rybska – zam. Leśnica – zastępca przewodniczącej
3)     Marta Ciok  zam. Dobrocin - członek
4)     Dorota Sielska  zam. Małdyty - członek
5)     Zygmunt Adam  Siarkiewicz   zam. Wilamowo - członek
6)     Milena Kaczmarek   zam. Dobrocin - członek
7)     Renata Ciszewska – zam. Linki  - członek
 
  1. OBWODOWA KOMISKA WYBORCZA  Nr 2 w MAŁDYTACH
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Małdytach
 
1)     Krystyna Lucyna Szarzyńska – zam. Małdyty – przewodnicząca
2)     Agnieszka Baumann – zam. Małdyty – zastępca przewodniczącej
3)     Adrianna Dumańska  zam. Linki - członek
4)     Anna Regina Baumann  zam. Małdyty - członek
5)     Małgorzata Skupień  Kaluga - zam. Sambród - członek
6)     Anna Szramowska  zam. Małdyty - członek
7)     Beata Karolina Wróblewska zam. Małdyty - członek
 
 
  1. OBWODOWA KOMISJA  WYBORCZA Nr 3 w SZYMONOWIE
z siedzibą w Zespole Szkół w Szymonowie
 
1)     Roman Giziński – zam. Linki – przewodniczący
2)     Joanna Małgorzata Bienias  - zam.Dobrocin  - zastępca przewodniczącego
3)     Dorota Alicja Bielkuńska  zam. Linki - członek
4)     Jan Kowalski -  zam.Małdyty - członek
5)     Grażyna Holc – zam. Szymonowo  - członek
6)     Hubert Ludomir Baumann – zam. Małdyty - członek
7)     Miłosz Rogulski – zam. Szymonowo - członek
 
 
 4.   OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA Nr 4 w WIELKIM  DWORZE
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze
 
     1) Zbigniew Stasik – Zalewo – przewodniczący
     2) Krzysztof Paweł Bielkuński  zam. Linki - zastępca przewodniczącego
     3)  Anna Klonowska  zam. Koszajny - członek
     4) Marcelina Kurdzieko  zam. Małdyty - członek
     5) Stanisław Bienias zam. Dobrocin    - członek
     6) Urszula Jakubowska zam. Zajezierze - członek
     7) Krzysztof Dobiesz zam. Koszajny  - członek
                                                                                                                                            

Dokument utworzył(-a):  Wójt Gminy Małdyty  (06.10.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Stanisława Domańska  (06.10.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Stanisława Domańska  (06.10.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Stanisława Domańska  (06.10.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7109289 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^