BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Parlament Europejski 2019
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2019
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2019
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Urząd Gminy Małdyty wita w Biuletynie Informacji Publicznej

"Małdyty" - po raz pierwszy wymieniona w dokumencie z 1350r. jako "Maudithen". Miejscowość ta jest niewątpliwie o wiele starsza i sięga swym początkiem okresu przedkrzyżackiego. Jej nazwa wywodzi się od Prusa imieniem "Maudyc" lub od roślin zwanej po litewsku "mauda" (cykuta). Okoła 1400r. Małdyty były folwarkiem zakonnym, do którego należały zapewne jeszcze inne pertynencje. Po wojnie trzynastoletniej dobra małdycie otrzymali na prawie magdeburskim zaciężnicy von Schliebenowie. W roku 1648 Fryderyk von Schlieben, starosta tylżycki sprzedał dobra von Houwaldtowi za 5000 florehów polskich. Obejmowały ona wówczas Małdyty, wieś Zajezierze, folwark Fiugajki i młyn wodny Czulpę. W dobie dyliżansu pocztowego Małdyty były ważnym węzłem ruchu osobowego. Tu rozwidlały się trakty w różnych kierunkach: do Morąga, Miłomłyna i Ostródy, do Pasłęka i Elbląga oraz do Zalewa. Duże udogodnienie transportu towarów przyniosło ukończenie w 1860r. budowy kanału elbląskiego.
 
W XIXw. do dóbr małdyckich należały również folwarki Górka i Sople, a około 1900r. ogólny obszar tych dóbr wynosił 1786 ha w tym 283 ha lasu.

W 1914r. dobra znalazły się w posiadaniu Towarzystwa Rolnego (Landgese Ilschaft), które w okresie międzywojennym rozparcelowało je na gospodarstwa chłopskie:
- w 1782 r. Małdyty liczyły 5 domów,
- w 1818 r. Małdyty liczyły 7 domów i 53 mieszkańców,
- w 1858 r. Małdyty liczyły 11 domów i 182 mieszkańców,
- w 1939 r. Małdyty należały do gm. Zajezierze, która liczyła 775 mieszkańców.

Największy wkład w rozwój miejscowości wniósł von Houwaldt.

Gmina Małdyty powstała w 1945r. Należała do powiatu morąskiego, ostródzkiego, morąskiego i obecnie do powiatu ostródzkiego.

 

Nazwa Gminy
Małdyty
 
 
logo m
Logo Gminy Małdyty  
Kod pocztowy:
14-330
Miejscowość:
Małdyty
Adres:
ul. Kopernika10
Kontakt z Urzędem
tel. (089) 758-61-24,
fax. (089) 758-60-93
e-mail:
gmina@maldyty.pl
strona www. www.maldyty.pl
Władze Urzędu Gminy:
 
Wójt:
Marcin Krajewski: e-mail: gmina@maldyty.pl
Sekretarz Gminy:
Danuta Olender-Lewandowska: e- mail: sekretarz@maldyty.pl
Skarbnik Gminy:
Izabela Baczkowska: e-mail: skarbnik@maldyty.pl
 
 
Nr konta bankowego:06 8843 0003 0020 0022 2000 0041 w Morąsko-Zalewskim Banku Spółdzielczym w Zalewie Oddział  w Małdytach

 

 

                                                                                       

                                                                                    Elektroniczna Skrzynka Podawcza
                                                        Urzędu Gminy Małdyty  na platformie ePUAP  /l2261ianw2/SkrytkaESP
 
 
 
1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest zarejestrowanie i posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
 
2.Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
 
3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu. 
 
 
 
  Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.
 
 
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 
2. Akceptowalne formaty załączników to:
 
a.  DOC, RTF
 
b. XLS
 
c.  CSV
 
d. TXT
 
e. GIF, TIF, BMP, JPG
 
f.   PDF
 
g. ZIP
 
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 
4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
                                                                                    
                                                                                                                                              

https://cu.warmia.mazury.pl/ 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
8157941 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^