BIP - www.bip.gov.pl BIP
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Urząd Gminy
  ∴ Status gminy
  ∴ Statut gminy
  ∴ Organy władzy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada gminy
  ∴ Regulamin Rady Gminy
  ∴ Kompetencje Rady Gminy
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy
  ∴ Nagrania obrad sesji Rady Gminy
  ∴ Sesje Rady Gminy
  ∴ Wybory do organów samorzadu terytorialnego
  ∴ Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Małdyty
  ∴ Regulamin Urzędu Gminy
  ∴ Referaty i samodzielne stanowiska
  ∴ Pracownicy, nabór pracowników
  ∴ Dni i godziny otwarcia Urzędu
  ∴ Wiadomości dla obywatela
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  ∴ Informacja publiczna/ Kontakt
  ∴ Nr konta bankowego, adres skrzynki podawczej dla petenta
  ∴ Narodowy Spis Powszechny 2011
  ∴ Wybory ławników
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wybory Prezydenckie 2015
  Referendum 6 IX 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wybory Samorządowe 2018
  Jednostki organizacyjne
  ∴ Gminne jednostki organizacyjne
  ∴ Jednostki świadczące pomoc rodzinom
  ∴ Statuty jednostek organizacyjnych
  Organizacje pozarządowe
  ∴ Otwarty konkurs 2018
  ∴ Otwarty Konkurs 2017
  ∴ wyniki konkursu dla organizacji pozarzadowych
  ∴ programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
  ∴ Rejestr instytucji kultury
  Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy Urzędu
  ∴ Kierownicy jednostek organizacyjnych
  ∴ Druki oświadczeń majątkowych
  ∴ Aktualne wzory druków oświadczeń majątkowych
  Poradnik Obsługi Interesanta
  ∴ Referat Finansowy
  ∴ Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa
  ∴ Dodatek Energetyczny
  ∴ Dodatek Mieszkaniowy
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  ∴ Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  ∴ Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
  ∴ Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  ∴ Referat Oświaty i Wychowania
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  Jak załatwić sprawę
  ∴ Działalność gospodarcza
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Dowód osobisty
  ∴ Akty stanu cywilnego
  ∴ Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  ∴ Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków
  ∴ Rejestry i ewidencje ogólnodostępne
  ∴ Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  ∴ Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  ∴ Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
  ∴ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  ∴ Wniosek o wpis do rej.dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych
  ∴ Wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych
  ∴ Organizacja imprez masowych
  ∴ Zbiórki publiczne
  ∴ Zezwolenie - ochrona środowiska
  ∴ Karta Dużej Rodziny
  ∴ Skargi, Wnioski, Petycje
  ∴ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  ∴ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
  ∴ Działalność lobbingowa
  Alkohole, Narkomania, Zezwolenia
  ∴ Programy, Informacje
  ∴ Zezwolenia, Druki
  Uchwały i zarządzenia
  ∴ Uchwały
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
  ∴ Dokumenty do konsultacji
  ∴ Zarządzenia
  ∴ 2018
  ∴ 2017
  ∴ 2016
  ∴ 2015
  ∴ 2014
  ∴ 2013
  ∴ 2012
  ∴ 2011
  ∴ 2010
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ Dokumenty strategiczne
  ∴ Zbiór aktów prawa miejscowego
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Obwieszczenia Wójta o udzielonych ulgach w tym w ramach pomocy publicznej
  ∴ Dzienniki Ustaw
  ∴ Monitor Polski
  ∴ BUDŻET
  ∴ Zmiany budzetu
  ∴ OpinieRIO
  ∴ Budżet Obywatelski
  ∴ Wystąpienia,wnioski i oceny
  ∴ Podatki i opłaty lokalne
  ∴ Profilaktyka Alkoholowa
  Ogłoszenia, przetargi, konkursy, obwieszczenia
  ∴ Przetargi, ogłoszenia również dotyczące zbycia i najmu nieruchomości
  ∴ Zapytania ofertowe, Zapytania cenowe
  ∴ Ogłoszenia, konkursy oraz sprawy dotyczące decyzji środowiskowych
  ∴ Zwrot podatku akcyzowego
  ∴ Rozstrzygnięcia przetargów publicznych
  ∴ Ogłoszenia o zawarciu umowy w ramach zamówień publicznych
  ∴ Ochrona Środowiska ( od.1.10.2008 r.)
  ∴ Gospodarka odpadami
  ∴ Ogłoszenia o rozpoczętych postępowaniach o zamówienia publiczne
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
  ∴ Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
  Dane teleadresowe
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Urząd Gminy
  ∴ Jednostki organizacyjne
  ∴ Sołectwa
  System Zarządzania
  Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  Szkoły i Przedszkola
  Przedsiębiorcy
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rejestr zmian dla działu:
Zmiany budzetu
 
        Tytuł Typ zmiany Data modyfikacji Modyfikował
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.12.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.11.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 24.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXV/306/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 24.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIV/300/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.10.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 31.08.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 31.08.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 08.08.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.07.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXIII/293/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.06.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.05.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.04.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.03.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXX/260/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wojta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 13.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/256/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2018 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.02.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 10.01.2018 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.12.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.12.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.10.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  ZarządzenieNr 0050.85.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 18.10.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.10.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.10.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2017r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.09.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.08.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIV/204/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.08.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.07.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIII/203/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.06.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecieGminy Małdyty na 2017r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.05.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.04.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.04.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXI/191/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.04.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.03.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.02.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XIX/177/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2017 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.01.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XVIII/168/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.01.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.89.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.01.2017 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.12.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.11.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.74.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 31.10.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Zmiana dokumentu 19.10.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 13.10.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XV/135/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.10.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.10.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.09.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.08.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.07.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.06.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 216 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.06.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 04 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.05.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.05.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XIII/112/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 18.04.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.26.2016 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.04.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XII/101/2016 Rady Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2016 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.03.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 13.01.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.01.2016 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.87.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.12.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.85.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Zmiana dokumentu 03.12.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.85.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 02.12.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.10.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwałą Nr VIII/51/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.10.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.61.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 10.09.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.58.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.08.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.50.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 02.07.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr VII/47/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.06.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.37.2015 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.05.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała V/33/2015 Rady Gminy Małdyty z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.03.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała NrIV/17/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2015r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 18.02.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Małdyty w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.02.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXXII/327/2014 Rady Gminy Małdyty w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.02.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXX/306/2014 Rady Gminy Małdyty w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.02.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXIX/301/2014 Rady Gminy Małdyty w sprawie budżetu Gminy Małdyty na 2014r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.02.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała Nr XXVIII/288/2014 Rady Gminy Małdyty w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.02.2015 Krzysztof Dąbrowski
  ∴  Uchwała NrXXXI/318/2014 Rady Gminy Małdytyz dnia 24 września 2014r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. Zmiana dokumentu 30.09.2014 Stanisława Domańska
  ∴  Uchwała NrXXXI/318/2014 Rady Gminy Małdytyz dnia 24 września 2014r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. Zmiana dokumentu 30.09.2014 Stanisława Domańska
  ∴  Uchwała NrXXXI/318/2014 Rady Gminy Małdytyz dnia 24 września 2014r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.09.2014 Stanisława Domańska
  ∴  Uchwała XXIX/301/2014 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 maja 2014r. w sprawie:zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2014 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.05.2014 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 28.06.2013 r. Zmiana dokumentu 03.07.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 28.06.2013 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.07.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 29.05.2013 r. Zmiana dokumentu 03.06.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 29.05.2013 r. Zmiana dokumentu 03.06.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 29.05.2013 r. Zmiana dokumentu 03.06.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 29.05.2013 r. Zmiana dokumentu 03.06.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 29.05.2013 r. Zmiana dokumentu 03.06.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 29.05.2013 r. Zmiana dokumentu 03.06.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 29.05.2013 r. Zmiana dokumentu 03.06.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na dzień 29.05.2013 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.06.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na 31.12.2012r. Zmiana dokumentu 09.01.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na 31.12.2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.01.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na 19.12.2012r. Zmiana dokumentu 09.01.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu na 19.12.2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.01.2013 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Zmiana dokumentu 30.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Zmiana dokumentu 30.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu 14.11.2012r. Zmiana dokumentu 27.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu 14.11.2012r. Zmiana dokumentu 27.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu 14.11.2012r. Zmiana dokumentu 27.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zmiana do budżetu 14.11.2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 27.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 października 2012r zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 26 września 2012 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 sierpnia 2012r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 18 lipca 2012 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 2012r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 23 maja 2012 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 kwietnia 2012r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2012r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Uchwała Rady Gminy Małdyty z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012 r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
  ∴  Zarządzenie Wójta Gminy Małdyty z dnia z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2012r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2012 Stanisława Domańska
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
7062464 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^