ˆ

Do 130 tyś. zł

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uzupełnienie do zapytania ofertowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na zadanie Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:06 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych do sieci kanalizacyjnej z ujęcia znajdującego się w miejscowości Dobrocin, gmina Małdyty wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego". Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony