ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Małdyty
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wykaz Sołectw

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz Sołectw

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-03 12:51:48 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr V/ 26 / 11
Rady Gminy Małdyty
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie podziału gminy na sołectwa
 
                   Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 :Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142) na wniosek mieszkańców oraz po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Małdyty uchwala , co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się podziału gminy Małdyty na 21 sołectw, w skład których wchodzą następujące miejscowości:
Lp. Nazwa Sołectwa Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
1. BUDWITY Budwity
Budyty
Gizajny
Niedźwiedzia
2. GUMNISKA MAŁE Gumniska Małe
3. GUMNISKA WIELKIE Gumniska Wielkie
4. DOBROCIN Dobrocin
Kiełkuty
Kozia Wólka
5. DRYNKI Drynki
Pleśno
6. DZIŚNITY Dziśnity
Surzyki Małe
Surzyki Wielkie
Szymonówko
7. JARNOŁTOWO Jarnołtowo
Jarnołtówko
8. KADZIE Kadzie
9. KLONOWY DWÓR Klonowy Dwór
Kanty
Smolno
10. KOSZAJNY Koszajny
11. KREKI Kreki
Bartno
Sasiny
12. LEŚNICA Leśnica
Zalesie
13. LINKI Linki
Leszczynka Mała
14. MAŁDYTY Małdyty
15. SAMBRÓD Sambród
Sambród Mały
Karczemka
Rybaki
Sarna
Zduny
16. SOPLE Sople
17. SZYMONOWO Szymonowo
Plękity
18. WILAMOWO Wilamowo
Wilamówko
Naświty
Ględy
19. WIELKI DWÓR Wielki Dwór
Połowite
20. WODZIANY Wodziany
Bagnity
21. ZAJEZIERZE Zajezierze
Fiugajki
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr V/44/99 Rady Gminy w Małdytach z dnia 17.02.1999 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
                                       
                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                  Mirosław Cymer
 
« powrót do poprzedniej strony