ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Małdyty
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wykaz Sołectw

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz Sołectw

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-03 12:51:48 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr V/ 26 / 11
Rady Gminy Małdyty
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie podziału gminy na sołectwa
 
                   Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 :Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142) na wniosek mieszkańców oraz po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Małdyty uchwala , co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się podziału gminy Małdyty na 21 sołectw, w skład których wchodzą następujące miejscowości:
 
L.p.
Nazwa Sołectwa
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
1.
BUDWITY
Budwity, Budyty, Gizajny, Niedźwiada
2.
GUMNISKA MAŁE
Gumniska Małe
3.
GUMNISKA WIELKIE
Gumniska Wielkie
4.
DOBROCIN
Dobrocin, Kiełkuty, Kozia Wólka
5.
DRYNKI
Drynki, Pleśno
6.
DZIŚNITY
Dziśnity, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie, Szymonówko
7.
JARNOŁTOWO
Jarnołtowo, Jarnołtówko
8.
KADZIE
Kadzie
9.
KLONOWY DWÓR
Klonowy Dwór, Kanty, Smolno
10.
KOSZAJNY
Koszajny
11.
KREKI
Kreki, Bartno, Sasiny
12.
LEŚNICA
Leśnica, Zalesie
13.
LINKI
Linki, Leszczynka Mała
14.
MAŁDYTY
Małdyty
15.
SAMBRÓD
Sambród, Sambród Mały, Karczemka, Rybaki, Sarna, Zduny
16.
SOPLE
Sople
17.
SZYMONOWO
Szymonowo, Plękity
18.
WILAMOWO
Wilamowo, Wilamówko, Naświty, Ględy
19.
WIELKI DWÓR
Wielki Dwór, Połowite
20.
WODZIANY
Wodziany, Bagnity
21.
ZAJEZIERZE
Zajezierze, Fiugajki
                                                                                  
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr V/44/99 Rady Gminy w Małdytach z dnia 17.02.1999 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
                                       
                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                  Mirosław Cymer
 
 
« powrót do poprzedniej strony