ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2141
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie opracowania "Planu Ochrony Zabytków Gminy Małdyty na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych".
Nr aktu prawnego
0050.31.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2142
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do podjęcia czynności zmierzających do realizacji zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Nr aktu prawnego
0050.30.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2143
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 74/2 i nr 74/4, obręb Małdyty, gmina Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2144
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. podatków w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2145
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
0050.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2146
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
0050.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2147
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2148
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2149
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2150
Data podjęcia
2021-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
0050.22.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji