ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/280/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małdyty.
Nr aktu prawnego
XL/280/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/279/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2022 r.w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Małdyty na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Nr aktu prawnego
XL/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/278/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2022 r.w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego wChojniku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na terenie Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
XL/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/277/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu
Nr aktu prawnego
XL/277/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwala Nr XL/276/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XL/276/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/275/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2022–2029.
Nr aktu prawnego
XL/275/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.
Nr aktu prawnego
0050.78.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.
Nr aktu prawnego
0050.77.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050.76.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/274/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/274/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji