ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
Nr aktu prawnego
0050.67.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół i przedszkoli w czasie ich nieobecności.
Nr aktu prawnego
0050.66.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050.65.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.64.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.
Nr aktu prawnego
0050.63.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Małdyty jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
0050.62.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.61.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
0050.60.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050.59.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach.
Nr aktu prawnego
0050.58.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji