ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach.
Nr aktu prawnego
0050.57.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Małdyty według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050.56.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców dla przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Sople.
Nr aktu prawnego
0050.55.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół i przedszkoli w czasie ich nieobecności.
Nr aktu prawnego
0050.54.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050.53.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/270/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXVIII/270/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/269/2022 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 25 wraz z garażem w miejscowości Wielki Dwór w drodze przetargu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/269/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/268/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ul. Przemysłowej 12 w Małdytach w drodze przetargu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/268/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/267/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie: przystąpienia Gminy Małdyty do realizacji projektu konkursowego: ,,Jesteśmy Aktywni w Gminie Małdyty” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/267/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/266/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji