ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/265/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/265/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/264/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2022–2029.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/264/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/263/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/263/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/262/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/262/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/261/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małdyty wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/261/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
0050.52.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.51.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
V/42/11
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nie zabudowanej położonej w Karczemce obręb Leśnica w drodze bezprzetargowej.
Nr aktu prawnego
V/41/11
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Małdyty prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Leszczynka gm. Małdyty.
Nr aktu prawnego
V/40/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji