ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/39/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr IV/7/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030.
Nr aktu prawnego
V/39/11
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2011 r.
Nr aktu prawnego
V/38/11
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/37/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Małdyty na lata 2007-2020”.
Nr aktu prawnego
V/37/11
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/36/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zamiaru podjęcia prac nad wdrożeniem procedury opracowania w gminie Małdyty budżetu w układzie zadaniowym.
Nr aktu prawnego
V/36/11
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/35/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
V/35/11
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Małdyty w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego Pojezierza Iławskiego.
Nr aktu prawnego
V/34/11
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat należnych gminie Małdyty udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej w 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.50.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. promocji, turystyki i zdrowia.
Nr aktu prawnego
0050.49.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr aktu prawnego
V/33/11
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwa " Można żyć inaczej" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS.
Nr aktu prawnego
V/32/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji