ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2015-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
VII/45/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2015-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu resortowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 pod nazwą \"Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015\" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.
Nr aktu prawnego
VII/44/15
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2015-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/43/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dot. lokalu użytkowego położonego w Dziśnitach.
Nr aktu prawnego
VII/43/15
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2015-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
VII/42/15
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2015-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Nr aktu prawnego
VII/41/15
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2015-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
Nr aktu prawnego
VII/40/15
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2015-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała NR VI/39/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
Nr aktu prawnego
VI/39/15
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2015-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 29.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Małdyty na 2015 rok.
Nr aktu prawnego
VI/38/15
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2015-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2015r dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr III/9/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2015-2038.
Nr aktu prawnego
VI/37/15
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2015-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
Nr aktu prawnego
VI/36/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji