ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/327/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLVIII/327/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/326/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
Nr aktu prawnego
XLVIII/326/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/325/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcą.
Nr aktu prawnego
XLVIII/325/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/324/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Jarnołtowo, gmina Małdyty
Nr aktu prawnego
XLVIII/324/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwala Nr XLVIII/323/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty, w obrębie geodezyjnym Małdyty, działki nr: 2/91, 2/92, 2/5, 2/6, 202/1, 202/2 i 202/3.
Nr aktu prawnego
XLVIII/323/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/322/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/322/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/321/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2023–2026.
Nr aktu prawnego
XLVIII/321/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/320/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Jarnołtowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na terenie Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
XLVIII/320/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/319/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostróda
Nr aktu prawnego
XLVIII/319/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/318/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 maja 2023 r.w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz udzielenia upoważnienia
Nr aktu prawnego
XLVIII/318/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji