ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Małdyty
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/359/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
Nr aktu prawnego
LIV/359/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/358/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 5 przy ulicy Ostródzkiej w Małdytach w drodze przetargu.
Nr aktu prawnego
LIV/358/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/357/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 3 przy ulicy Dębowej w Małdytach w drodze przetargu.
Nr aktu prawnego
LIV/357/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/356/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
Nr aktu prawnego
LIV/356/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/355/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LIV/355/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/354/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LIV/354/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała NR LIV/353/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
Nr aktu prawnego
LIV/353/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/352/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małdyty
Nr aktu prawnego
LIV/352/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/351/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków
Nr aktu prawnego
LIV/351/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/350/23 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LIV/350/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji