ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.
Nr aktu prawnego
0050.78.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.
Nr aktu prawnego
0050.77.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050.76.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/274/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/274/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/273/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2022–2029.
Nr aktu prawnego
XXXIX/273/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/272/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę NR XXXI/270/18 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XXXIX/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/271/22 Rady Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małdyty na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XXXIX/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców dla przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Gumniska Małe oraz uchwalenia wniosku sołectwa Gumniska Małe w sprawie przyznania w roku budżetowym 2023 środków z funduszu sołeckiego.
Nr aktu prawnego
0050.75.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców dla przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Leśnica oraz uchwalenia wniosku sołectwa Leśnica w sprawie przyznania w roku budżetowym 2023 środków z funduszu sołeckiego.
Nr aktu prawnego
0050.74.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2022 r.
Nr aktu prawnego
0050.73.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji