ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdtach za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
005.45.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu rocznego (bilansu) Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
0050.44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
0050.43.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
0050.42.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
0050.41.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2021 r.
Nr aktu prawnego
0050.40.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.
Nr aktu prawnego
0050.39.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2020 rok oraz Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Nr aktu prawnego
0050.38.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Małdytach.
Nr aktu prawnego
0050.37.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Skarbnik Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.36.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji