ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Małdyty
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Małdyt z dnia 23 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.31.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.29.2024 Wójta Gminy Małdyty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Małdyty na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
0050.29.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Małdyty z dnia 15 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach.
Nr aktu prawnego
0050.28.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
0050.27.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Małdytach, ul. Prusa 10, 14-330 Małdyty, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.26.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/7/24 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Małdyty w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
Nr aktu prawnego
I/7/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/6/24 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Małdyty w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie
Nr aktu prawnego
I/6/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/5/24 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Małdyty
Nr aktu prawnego
I/5/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/4/24 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Małdyty oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Nr aktu prawnego
I/4/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/3/24 Rady Gminy Małdyty z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego, powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego
Nr aktu prawnego
I/3/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji