ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Małdyty do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Małdyty, w tym do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
Nr aktu prawnego
0050.58.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
0050.57.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat zależnych gminie Małdyty udzielono ulg, odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
0050.56.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.55.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25.05.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie.
Nr aktu prawnego
0050.54.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie.
Nr aktu prawnego
0050.53.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
0050.52.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie.
Nr aktu prawnego
0050.51.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu Gminy Małdyty do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.50.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów dotyczących zbycia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
0050.49.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji