ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.09.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Puch - Specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.
Nr aktu prawnego
0050.09.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.08.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty na rok szkolny 2023/2024, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Nr aktu prawnego
0050.08.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.07.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2023 r.w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty na rok szkolny 2023/2024, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Nr aktu prawnego
0050.07.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.06.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach oraz innych osób do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
0050.06.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.05.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Nr aktu prawnego
0050.05.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.04.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.
Nr aktu prawnego
0050.04.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.03.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach.
Nr aktu prawnego
0050.03.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nr aktu prawnego
0050.102.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.02.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie podjęcia działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej.
Nr aktu prawnego
0050.02.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.01.2023 Wójta Gminy Małdyty z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050.01.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji