ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

0151-10/2008

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2006-2010

Data podjęcia/podpisania: 2008-03-27

Data wejścia w życie: 2008-03-27

Tytuł aktu:

Zarządzenie Nr 0151-10/2008 Wójta Gminy Małdyty z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz do podpisywania umów ramowych i do realizacji powyższego Programu.

Załączniki