ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:53:13 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.77.2022 Administrator Systemu
12:45:34 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie na XL Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Małdyty. Administrator Systemu
12:10:27 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku V przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 9/34, nr 9/35, nr 9/36 i nr 9/37, obręb Małdyty Administrator Systemu
12:08:07 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 9/38, obręb Małdyty Administrator Systemu
12:04:21 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie aktualizacji miesięcznych stawek dotacji obowiązujących od 1 września 2022 r. na jednego ucznia niepublicznych szkół i placówek oświatowych, dl których Gmina Małdyty nie jest organem prowadzącym. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:34:22 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zamówieniu, II postępowanie - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Małdyty w roku szkolnym 2022/2023 Administrator Systemu
10:30:47 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.78.2022 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:57:47 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe - Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Małdyty dla projektu prowadzonego przez Zamawiającego w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Administrator Systemu
12:57:40 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie w roku szkolnym 2022/2023. Administrator Systemu
07:03:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydanych opiniach w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa zespołu magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce o nr ewidencyjnym 5/15 obręb Małdyty, dla Spółki Poject Management Predevelopment Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony