ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:24:44 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie na XXIV Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 r., o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Małdyty. Administrator Systemu
12:24:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie na XXIV Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 r., o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Małdyty. Administrator Systemu
08:33:14 Edycja elementu informacja Rejestr Petycji Złożonych w Urzędzie Gminy Małdyty Administrator Systemu
07:28:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Systemu
07:28:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Systemu
07:27:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Systemu
07:26:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Systemu
07:25:06 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Małdyty w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-04-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:34 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.43.2021 Administrator Systemu
14:26:26 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdtach za 2020 rok. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony