ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:30:47 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.78.2022 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:57:47 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe - Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Małdyty dla projektu prowadzonego przez Zamawiającego w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Administrator Systemu
12:57:40 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie w roku szkolnym 2022/2023. Administrator Systemu
07:03:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydanych opiniach w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa zespołu magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce o nr ewidencyjnym 5/15 obręb Małdyty, dla Spółki Poject Management Predevelopment Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:53:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV na części działki nr 12/1, 261, 264, 12/5 obręb Zajezierze, gmina Małdyty. Administrator Systemu
13:50:37 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie w roku szkolnym 2022/2023. Administrator Systemu
06:47:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydanych opiniach w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Sambród II o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce 222/3 w obrębie Sambród, gmina Małdyty Administrator Systemu
06:45:20 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr ew. 167/91 obręb Surzyki Wielkie, gmina Małdyty (na 14 dni) Administrator Systemu
06:43:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki o nr ew. 167/91 obręb Surzyki Wielkie, gmina Małdyty Administrator Systemu
06:39:55 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie w roku szkolnym 2022/2023. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony