ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:51:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na części działki nr 156/2, 148/1 obręb Maldyty, gmina Małdyty. Administrator Systemu
12:32:37 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Małdyty przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Administrator Systemu
12:30:00 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Małdyty przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Administrator Systemu
12:27:08 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Małdyty podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Małdyty przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Administrator Systemu
11:49:52 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydanej w dniu 20.09.2023 r. decyzji o warunkach zabudowy Nr 33dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki nr 167/91 obręb Surzyki Wielkie, gm. Małdyty. W ramach przedsięwzięcia poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.09.2022 r. znak: GKMiR.6220.03.2022. Administrator Systemu
09:07:36 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydanej w dniu 18.09.2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Małdyty, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach nr 6/30 i 6/31 obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty. Administrator Systemu
09:04:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydanej w dniu 18.09.2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Małdyty, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych na częściach działek nr 19/1, 35/1, 58/1, 35/2, 59, 60/1, 61, 55/1, 56, 62/7, 62/8, 63, 64/7, 64/8, 64/6, 47/91, 67, 68/4, 68/9, 68/7, 68/10, 65, 72/2, 62/2, 66/10, 66/9, 57, 55/2, 72/3 i 66/4 obręb Małdyty, gmina Małdyty. Administrator Systemu
08:10:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Małdyty na części działki nr: 200, 199, 201, 73, 74/4, obręb Małdyty, gmina Małdyty. Administrator Systemu
07:35:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty o wydanym postanowieniu dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn." Powstanie zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem potencjału energetycznego cieku, czyli budowa małej elektrowni wodnej wraz z jazem piętrzącym na rzece Drela o wysokości piętrzenia 1,7 m w km (1+200) w miejscowości Ględy, województwo warmińsko-mazurskie" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony