Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Małdyty
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:21:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty dla miejscowości Małdyty Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-11-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:12:37 Edycja elementu informacja Urząd Gminy Małdyty Administrator Systemu
14:36:41 Edycja elementu informacja Ocena jakości wody zdatnej do picia Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:22:00 Upublicznienie elementu informacja Zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Małdytach. Administrator Systemu
07:48:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.101.2023 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Małdyty w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczną wraz z przebudową na działce nr 14/59, obręb Stare Kiełkuty, gmina Małdyty Administrator Systemu
10:35:32 Upublicznienie elementu informacja Protokół z LIII/2023Sesji Rady Gminy Małdyty z dnia 25 października 2023 roku. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:21:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew dot. ul. Lipowej 5 w Małdytach (działka nr 12/16, obręb Małdyty) Administrator Systemu
14:19:27 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Małdyty, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Małdyty jako działki nr 9/34, nr 9/35 i nr 9/36 położonych przy ulicy Topolowej. Administrator Systemu
11:01:44 Upublicznienie elementu informacja U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-235/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2024-2027. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji