ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 737
Dane podstawowe 2485
Statut Gminy 225
Regulamin Organizacyjny 179
Kierownictwo Urzędu 359
Referaty i Samodzielne Stanowiska 463
Petycje 54
Organy Gminy 573
Wójt 196
Rada Gminy 259
Skład Rady Gminy 154
Komisje Rady Gminy 360
Plan Pracy Rady 33
Sesje Rady Gminy 76
Zawiadomienia na Sesję 171
Protokoły z Sesji 51
Protokoły z Sesji 196
Raport o stanie Gminy Małdyty 54
Akty prawne 7607
Tablica Ogloszeń 1881
Wzory formularzy 520
Oświadczenia majątkowe 632
Radni 310
Pracownicy Urzędu 238
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 158
Wzory druków 196
Jednostki Organizacyjne 397
Jednostki Pomocnicze 139
Wykaz Sołectw 228
Wykaz Sołtysów 327
Ogłoszenia o naborze 2823
Aktualne 475
W toku 1679
Wyniki 1654
Podatki i opłaty lokalne 416
Deklaracje podatkowe 656
Rejestr Instytucji Kultury 87
Wybory 130
Przetargi 1692
Aktualne 768
W toku 236
Wyniki 246
Archiwalne 214
Wyniki innych postępowań 172
Zamówienia Publiczne 829
Do 130 tyś. zł 1877
Powyżej 130 tyś. zł 1128
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 679
Obwieszczenia 1079
Ochrona Środowiska 665
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 101
Zagospodarowanie przestrzenne 333
Rejestr Informacji o środowisku 100
Ogłoszenia 1613
Finanse 228
Budżet 303
Wieloletnia Prognoza Finansowa 205
Opinie RIO 244
Sprawozadania Finansowe 94
Gospodarka Nieruchomościami 657
Deklaracja Dostępności 305
Koordynator ds. dostępności 175
Organizacje Pozarządowe 209
Otwarty konkurs 2021 7
Szkoły i Przedszkola 464
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 282
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 665
Działalność lobbingowa 182
Petycje 134

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 6742
Redakcja biuletynu 83
Mapa serwisu 98
Statystyki 108
Kanały RSS 61
Kontakt 671
« powrót do poprzedniej strony