ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Małdyty
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 6706
Dane podstawowe 22248
Statut Gminy 2547
Regulamin Organizacyjny 4638
Kierownictwo Urzędu 3503
Referaty i Samodzielne Stanowiska 4092
Petycje 600
Kontakt/Spis Telefonów 11838
Organy Gminy 5577
Wójt 2431
Rada Gminy 3317
Skład Rady Gminy 3079
Komisje Rady Gminy 4625
Plan Pracy Rady 467
Sesje Rady Gminy 897
Zawiadomienia na Sesję 16635
Protokoły z Sesji 17868
Raport o stanie Gminy Małdyty 3617
Akty prawne 1175056
Tablica Ogloszeń 74472
Wzory formularzy 8990
Oświadczenia majątkowe 5130
Radni 9232
Pracownicy Urzędu 9882
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 5536
Wzory druków 2199
Jednostki Organizacyjne 4299
Jednostki Pomocnicze 1613
Wykaz Sołectw 2839
Wykaz Sołtysów 6144
Ogłoszenia o naborze 35799
Aktualne 6473
W toku 46106
Wyniki 21705
Podatki i opłaty lokalne 3017
Deklaracje podatkowe 9232
Stawki podatkowe 2793
Rejestr Instytucji Kultury 1407
Wybory 2249
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 18541
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 3156
Wybory ławników kadencja 2024 - 2027 106
Wybory samorządowe 2024 368
Wybory do Izb Rolniczych 710
Przetargi 18966
Aktualne 5734
W toku 3223
Wyniki 3291
Archiwalne 2514
Wyniki innych postępowań 2431
Zamówienia Publiczne 9034
Do 130 tyś. zł 47322
Powyżej 130 tyś. zł 45146
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 11722
Obwieszczenia 92314
Ochrona Środowiska 25047
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3655
Ocena jakości wody pitnej 3735
Usuwanie azbestu 2354
Zagospodarowanie przestrzenne 4144
Rejestr Informacji o środowisku 1385
Rejestr Działalności Regulowanej 2138
Ogłoszenia 61877
Finanse 2092
Budżet 18830
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4808
Opinie RIO 8016
Sprawozadania Finansowe 6241
Gospodarka Nieruchomościami 3710
Organizacje Pozarządowe 1714
Otwarty konkurs 2023 1830
Otwarty konkurs 2022 2723
Otwarty konkurs 2021 3337
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 4375
Deklaracja Dostępności 3507
Koordynator ds. dostępności 1917
Szkoły i Przedszkola 10890
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 8109
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 8586
Dokumenty do konsultacji 2548
Działalność lobbingowa 2562
Kontrole 1964
Petycje 9672
Archiwalna strona BIP 3325
Ochrona Danych Osobowych 3204
Dokumenty Strategiczne 4038
Zapotrzebowanie na węgiel 4028
Zadania realizowane z budżetu państwa 281
Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 173

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 383054
Redakcja biuletynu 1279
Mapa serwisu 2986
Statystyki 1712
Kanały RSS 1149
Kontakt 18706
« powrót do poprzedniej strony