ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Małdyty
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 8174
Dane podstawowe 23771
Statut Gminy 2747
Regulamin Organizacyjny 5078
Kierownictwo Urzędu 3990
Referaty i Samodzielne Stanowiska 4523
Petycje 670
Kontakt/Spis Telefonów 13633
Organy Gminy 6581
Wójt 2667
Rada Gminy 3737
Skład Rady Gminy 3383
Plan Pracy Rady 561
Komisje Rady Gminy 4915
Plan Pracy Komisji Rady Gminy 72
Sesje Rady Gminy 1108
Zawiadomienia na Sesję 18951
Protokoły z Sesji 20473
Raport o stanie Gminy Małdyty 4043
Akty prawne 1313441
Tablica Ogloszeń 87575
Wzory formularzy 10605
Oświadczenia majątkowe 6480
Radni 11293
Pracownicy Urzędu 11659
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 6458
Wzory druków 2344
Jednostki Organizacyjne 4985
Jednostki Pomocnicze 2081
Wykaz Sołectw 3078
Wykaz Sołtysów 6823
Harmonogram zebrań wiejskich 180
Ogłoszenia o naborze 46751
Aktualne 7004
W toku 56343
Wyniki 23127
Podatki i opłaty lokalne 3518
Deklaracje podatkowe 9866
Stawki podatkowe 3203
Rejestr Instytucji Kultury 1902
Wybory 4206
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 20548
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 4647
Wybory ławników kadencja 2024 - 2027 306
Wybory samorządowe 2024 4901
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 853
Wybory do Izb Rolniczych 1198
Przetargi 20862
Aktualne 6385
W toku 3633
Wyniki 3692
Archiwalne 2684
Wyniki innych postępowań 2623
Zamówienia Publiczne 10142
Do 130 tyś. zł 51826
Powyżej 130 tyś. zł 49606
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 13263
Obwieszczenia 237288
Ochrona Środowiska 28137
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 4123
Ocena jakości wody pitnej 4119
Usuwanie azbestu 2669
Zagospodarowanie przestrzenne 5200
Rejestr Informacji o środowisku 1909
Rejestr Działalności Regulowanej 2291
Ogłoszenia 66422
Finanse 2543
Budżet 21914
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5765
Opinie RIO 9248
Sprawozadania Finansowe 7128
Gospodarka Nieruchomościami 4186
Organizacje Pozarządowe 2163
Otwarty konkurs 2024 590
Otwarty konkurs 2023 2279
Otwarty konkurs 2022 3013
Otwarty konkurs 2021 3572
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 4943
Deklaracja Dostępności 4006
Koordynator ds. dostępności 2016
Szkoły i Przedszkola 12587
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 9168
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 9582
Dokumenty do konsultacji 2937
Działalność lobbingowa 3116
Kontrole 2365
Petycje 10725
Archiwalna strona BIP 3728
Ochrona Danych Osobowych 3752
Dokumenty Strategiczne 4948
Zapotrzebowanie na węgiel 4870
Zadania realizowane z budżetu państwa 606
Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 393
Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy 73
Korpus Wsparcia Seniorów 48
Zadania realizowane z Funduszu Solidarnościowego 399
Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 627
Program Opieka wytchnieniowa 641

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 442483
Redakcja biuletynu 1852
Mapa serwisu 3810
Statystyki 2702
Kanały RSS 1607
Kontakt 21977
« powrót do poprzedniej strony