ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 3028
Dane podstawowe 8818
Statut Gminy 989
Regulamin Organizacyjny 1286
Kierownictwo Urzędu 1519
Referaty i Samodzielne Stanowiska 1910
Petycje 232
Kontakt/Spis Telefonów 1707
Organy Gminy 2429
Wójt 963
Rada Gminy 1261
Skład Rady Gminy 907
Komisje Rady Gminy 1402
Plan Pracy Rady 176
Sesje Rady Gminy 409
Zawiadomienia na Sesję 3147
Protokoły z Sesji 3480
Raport o stanie Gminy Małdyty 786
Akty prawne 267588
Tablica Ogloszeń 14499
Wzory formularzy 2685
Oświadczenia majątkowe 2387
Radni 2514
Pracownicy Urzędu 3327
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 1388
Wzory druków 873
Jednostki Organizacyjne 1562
Jednostki Pomocnicze 569
Wykaz Sołectw 1053
Wykaz Sołtysów 1765
Ogłoszenia o naborze 17188
Aktualne 3593
W toku 18372
Wyniki 10303
Podatki i opłaty lokalne 1422
Deklaracje podatkowe 3754
Stawki podatkowe 384
Rejestr Instytucji Kultury 406
Wybory 662
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 4599
Przetargi 8609
Aktualne 2812
W toku 1098
Wyniki 1111
Archiwalne 883
Wyniki innych postępowań 869
Zamówienia Publiczne 4062
Do 130 tyś. zł 15485
Powyżej 130 tyś. zł 12316
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 3481
Obwieszczenia 19149
Ochrona Środowiska 6005
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 977
Ocena jakości wody pitnej 165
Usuwanie azbestu 154
Zagospodarowanie przestrzenne 1302
Rejestr Informacji o środowisku 459
Rejestr Działalności Regulowanej 559
Ogłoszenia 36299
Finanse 984
Budżet 4657
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1058
Opinie RIO 1807
Sprawozadania Finansowe 1587
Gospodarka Nieruchomościami 2042
Deklaracja Dostępności 1251
Koordynator ds. dostępności 669
Organizacje Pozarządowe 698
Otwarty konkurs 2022 306
Otwarty konkurs 2021 1086
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 722
Szkoły i Przedszkola 2211
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1334
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 2717
Dokumenty do konsultacji 602
Działalność lobbingowa 821
Kontrole 85
Petycje 2390
Archiwalna strona BIP 1297
Ochrona Danych Osobowych 664
Dokumenty Strategiczne 288

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 80378
Redakcja biuletynu 418
Mapa serwisu 471
Statystyki 449
Kanały RSS 336
Kontakt 5163
« powrót do poprzedniej strony