ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 5131
Dane podstawowe 18059
Statut Gminy 2024
Regulamin Organizacyjny 3409
Kierownictwo Urzędu 2848
Referaty i Samodzielne Stanowiska 3323
Petycje 453
Kontakt/Spis Telefonów 8159
Organy Gminy 4216
Wójt 1961
Rada Gminy 2602
Skład Rady Gminy 2369
Komisje Rady Gminy 3582
Plan Pracy Rady 353
Sesje Rady Gminy 692
Zawiadomienia na Sesję 10313
Protokoły z Sesji 11404
Raport o stanie Gminy Małdyty 2650
Akty prawne 796399
Tablica Ogloszeń 45771
Wzory formularzy 5945
Oświadczenia majątkowe 3791
Radni 6617
Pracownicy Urzędu 7332
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 3885
Wzory druków 1757
Jednostki Organizacyjne 3040
Jednostki Pomocnicze 1025
Wykaz Sołectw 2214
Wykaz Sołtysów 4556
Ogłoszenia o naborze 32056
Aktualne 5604
W toku 38742
Wyniki 18185
Podatki i opłaty lokalne 2231
Deklaracje podatkowe 7317
Stawki podatkowe 1713
Rejestr Instytucji Kultury 743
Wybory 1060
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 13561
Przetargi 15168
Aktualne 4854
W toku 2634
Wyniki 2674
Archiwalne 1959
Wyniki innych postępowań 1914
Zamówienia Publiczne 7379
Do 130 tyś. zł 35229
Powyżej 130 tyś. zł 34230
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 8509
Obwieszczenia 59357
Ochrona Środowiska 16941
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2691
Ocena jakości wody pitnej 2066
Usuwanie azbestu 1491
Zagospodarowanie przestrzenne 2450
Rejestr Informacji o środowisku 838
Rejestr Działalności Regulowanej 1506
Ogłoszenia 52127
Finanse 1512
Budżet 11744
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2648
Opinie RIO 5290
Sprawozadania Finansowe 3950
Gospodarka Nieruchomościami 2741
Deklaracja Dostępności 2542
Koordynator ds. dostępności 1496
Organizacje Pozarządowe 1157
Otwarty konkurs 2023 573
Otwarty konkurs 2022 1883
Otwarty konkurs 2021 2601
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 2819
Szkoły i Przedszkola 6918
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 4950
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 6364
Dokumenty do konsultacji 1647
Działalność lobbingowa 1756
Kontrole 1109
Petycje 6891
Archiwalna strona BIP 2448
Ochrona Danych Osobowych 2158
Dokumenty Strategiczne 2130
Zapotrzebowanie na węgiel 1969

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 237100
Redakcja biuletynu 786
Mapa serwisu 1840
Statystyki 1161
Kanały RSS 715
Kontakt 12855
« powrót do poprzedniej strony