ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 1954
Dane podstawowe 5725
Statut Gminy 618
Regulamin Organizacyjny 705
Kierownictwo Urzędu 982
Referaty i Samodzielne Stanowiska 1294
Petycje 142
Organy Gminy 1584
Wójt 572
Rada Gminy 710
Skład Rady Gminy 404
Komisje Rady Gminy 771
Plan Pracy Rady 99
Sesje Rady Gminy 232
Zawiadomienia na Sesję 1204
Protokoły z Sesji 1292
Raport o stanie Gminy Małdyty 397
Akty prawne 53335
Tablica Ogloszeń 7657
Wzory formularzy 1529
Oświadczenia majątkowe 1709
Radni 1466
Pracownicy Urzędu 1967
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 849
Wzory druków 544
Jednostki Organizacyjne 1015
Jednostki Pomocnicze 378
Wykaz Sołectw 647
Wykaz Sołtysów 992
Ogłoszenia o naborze 9025
Aktualne 2066
W toku 7033
Wyniki 6430
Podatki i opłaty lokalne 878
Deklaracje podatkowe 2237
Rejestr Instytucji Kultury 268
Wybory 429
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2303
Przetargi 6023
Aktualne 2298
W toku 740
Wyniki 761
Archiwalne 584
Wyniki innych postępowań 572
Zamówienia Publiczne 2732
Do 130 tyś. zł 8846
Powyżej 130 tyś. zł 6665
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 2135
Obwieszczenia 8155
Ochrona Środowiska 3262
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 455
Zagospodarowanie przestrzenne 926
Rejestr Informacji o środowisku 295
Rejestr Działalności Regulowanej 303
Ogłoszenia 16012
Finanse 683
Budżet 2137
Wieloletnia Prognoza Finansowa 701
Opinie RIO 876
Sprawozadania Finansowe 953
Gospodarka Nieruchomościami 1772
Deklaracja Dostępności 817
Koordynator ds. dostępności 415
Organizacje Pozarządowe 455
Otwarty konkurs 2021 587
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 256
Szkoły i Przedszkola 1290
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 696
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 1679
Dokumenty do konsultacji 237
Działalność lobbingowa 540
Petycje 1273
Archiwalna strona BIP 795
Ochrona Danych Osobowych 279

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 25895
Redakcja biuletynu 257
Mapa serwisu 312
Statystyki 276
Kanały RSS 198
Kontakt 2583
« powrót do poprzedniej strony