ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 1138
Dane podstawowe 3793
Statut Gminy 387
Regulamin Organizacyjny 365
Kierownictwo Urzędu 579
Referaty i Samodzielne Stanowiska 751
Petycje 86
Organy Gminy 913
Wójt 325
Rada Gminy 449
Skład Rady Gminy 237
Komisje Rady Gminy 549
Plan Pracy Rady 55
Sesje Rady Gminy 138
Zawiadomienia na Sesję 456
Protokoły z Sesji 538
Raport o stanie Gminy Małdyty 140
Akty prawne 15632
Tablica Ogloszeń 3287
Wzory formularzy 744
Oświadczenia majątkowe 1047
Radni 643
Pracownicy Urzędu 765
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 372
Wzory druków 334
Jednostki Organizacyjne 590
Jednostki Pomocnicze 215
Wykaz Sołectw 371
Wykaz Sołtysów 560
Ogłoszenia o naborze 4011
Aktualne 782
W toku 2599
Wyniki 3710
Podatki i opłaty lokalne 573
Deklaracje podatkowe 1292
Rejestr Instytucji Kultury 142
Wybory 266
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 845
Przetargi 2897
Aktualne 1286
W toku 381
Wyniki 412
Archiwalne 360
Wyniki innych postępowań 293
Zamówienia Publiczne 1350
Do 130 tyś. zł 3396
Powyżej 130 tyś. zł 1957
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 1080
Obwieszczenia 2590
Ochrona Środowiska 1418
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 215
Zagospodarowanie przestrzenne 517
Rejestr Informacji o środowisku 159
Rejestr Działalności Regulowanej 161
Ogłoszenia 3317
Finanse 365
Budżet 672
Wieloletnia Prognoza Finansowa 394
Opinie RIO 449
Sprawozadania Finansowe 392
Gospodarka Nieruchomościami 1041
Deklaracja Dostępności 475
Koordynator ds. dostępności 258
Organizacje Pozarządowe 303
Otwarty konkurs 2021 250
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 43
Szkoły i Przedszkola 744
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 446
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 942
Działalność lobbingowa 302
Petycje 600
Archiwalna strona BIP 301

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 12339
Redakcja biuletynu 138
Mapa serwisu 155
Statystyki 165
Kanały RSS 101
Kontakt 1237
« powrót do poprzedniej strony