ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 3755
Dane podstawowe 12205
Statut Gminy 1341
Regulamin Organizacyjny 1910
Kierownictwo Urzędu 1994
Referaty i Samodzielne Stanowiska 2397
Petycje 306
Kontakt/Spis Telefonów 4053
Organy Gminy 3026
Wójt 1325
Rada Gminy 1726
Skład Rady Gminy 1450
Komisje Rady Gminy 2188
Plan Pracy Rady 237
Sesje Rady Gminy 498
Zawiadomienia na Sesję 5261
Protokoły z Sesji 5989
Raport o stanie Gminy Małdyty 1401
Akty prawne 464707
Tablica Ogloszeń 21891
Wzory formularzy 3783
Oświadczenia majątkowe 2922
Radni 3961
Pracownicy Urzędu 4786
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2156
Wzory druków 1158
Jednostki Organizacyjne 2049
Jednostki Pomocnicze 714
Wykaz Sołectw 1508
Wykaz Sołtysów 2709
Ogłoszenia o naborze 22656
Aktualne 4441
W toku 25985
Wyniki 13481
Podatki i opłaty lokalne 1627
Deklaracje podatkowe 4990
Stawki podatkowe 726
Rejestr Instytucji Kultury 515
Wybory 800
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 7742
Przetargi 10788
Aktualne 3522
W toku 1627
Wyniki 1660
Archiwalne 1239
Wyniki innych postępowań 1203
Zamówienia Publiczne 5570
Do 130 tyś. zł 21908
Powyżej 130 tyś. zł 20145
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 5059
Obwieszczenia 30427
Ochrona Środowiska 8968
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1503
Ocena jakości wody pitnej 757
Usuwanie azbestu 581
Zagospodarowanie przestrzenne 1618
Rejestr Informacji o środowisku 597
Rejestr Działalności Regulowanej 875
Ogłoszenia 41015
Finanse 1160
Budżet 6798
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1460
Opinie RIO 2760
Sprawozadania Finansowe 2249
Gospodarka Nieruchomościami 2241
Deklaracja Dostępności 1641
Koordynator ds. dostępności 966
Organizacje Pozarządowe 815
Otwarty konkurs 2022 788
Otwarty konkurs 2021 1567
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 1291
Szkoły i Przedszkola 3401
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2295
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 3891
Dokumenty do konsultacji 934
Działalność lobbingowa 1125
Kontrole 407
Petycje 3780
Archiwalna strona BIP 1730
Ochrona Danych Osobowych 1159
Dokumenty Strategiczne 883

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 142422
Redakcja biuletynu 551
Mapa serwisu 807
Statystyki 648
Kanały RSS 468
Kontakt 7531
« powrót do poprzedniej strony