ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 4439
Dane podstawowe 15434
Statut Gminy 1718
Regulamin Organizacyjny 2750
Kierownictwo Urzędu 2490
Referaty i Samodzielne Stanowiska 2902
Petycje 387
Kontakt/Spis Telefonów 6263
Organy Gminy 3672
Wójt 1692
Rada Gminy 2220
Skład Rady Gminy 1984
Komisje Rady Gminy 2991
Plan Pracy Rady 302
Sesje Rady Gminy 610
Zawiadomienia na Sesję 8113
Protokoły z Sesji 9055
Raport o stanie Gminy Małdyty 2092
Akty prawne 648041
Tablica Ogloszeń 33672
Wzory formularzy 4852
Oświadczenia majątkowe 3244
Radni 5356
Pracownicy Urzędu 6172
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2937
Wzory druków 1484
Jednostki Organizacyjne 2586
Jednostki Pomocnicze 869
Wykaz Sołectw 1918
Wykaz Sołtysów 3698
Ogłoszenia o naborze 29084
Aktualne 5061
W toku 34253
Wyniki 16226
Podatki i opłaty lokalne 1925
Deklaracje podatkowe 6378
Stawki podatkowe 1206
Rejestr Instytucji Kultury 645
Wybory 928
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 11194
Przetargi 12896
Aktualne 4246
W toku 2262
Wyniki 2295
Archiwalne 1622
Wyniki innych postępowań 1588
Zamówienia Publiczne 6621
Do 130 tyś. zł 29249
Powyżej 130 tyś. zł 28521
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 6947
Obwieszczenia 46522
Ochrona Środowiska 13308
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2209
Ocena jakości wody pitnej 1495
Usuwanie azbestu 1043
Zagospodarowanie przestrzenne 1865
Rejestr Informacji o środowisku 729
Rejestr Działalności Regulowanej 1235
Ogłoszenia 46606
Finanse 1342
Budżet 9303
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2043
Opinie RIO 4144
Sprawozadania Finansowe 3175
Gospodarka Nieruchomościami 2412
Deklaracja Dostępności 2157
Koordynator ds. dostępności 1284
Organizacje Pozarządowe 974
Otwarty konkurs 2022 1398
Otwarty konkurs 2021 2171
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 2119
Szkoły i Przedszkola 5249
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 3717
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 5294
Dokumenty do konsultacji 1347
Działalność lobbingowa 1494
Kontrole 812
Petycje 5589
Archiwalna strona BIP 2124
Ochrona Danych Osobowych 1756
Dokumenty Strategiczne 1548
Zapotrzebowanie na węgiel 1101

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 195019
Redakcja biuletynu 684
Mapa serwisu 1391
Statystyki 989
Kanały RSS 606
Kontakt 10513
« powrót do poprzedniej strony