ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 5758
Dane podstawowe 19799
Statut Gminy 2236
Regulamin Organizacyjny 3890
Kierownictwo Urzędu 3117
Referaty i Samodzielne Stanowiska 3647
Petycje 526
Kontakt/Spis Telefonów 9846
Organy Gminy 4690
Wójt 2159
Rada Gminy 2878
Skład Rady Gminy 2656
Komisje Rady Gminy 4028
Plan Pracy Rady 398
Sesje Rady Gminy 767
Zawiadomienia na Sesję 12584
Protokoły z Sesji 13755
Raport o stanie Gminy Małdyty 2997
Akty prawne 962665
Tablica Ogloszeń 56342
Wzory formularzy 6956
Oświadczenia majątkowe 4312
Radni 7582
Pracownicy Urzędu 8278
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 4613
Wzory druków 1925
Jednostki Organizacyjne 3468
Jednostki Pomocnicze 1172
Wykaz Sołectw 2502
Wykaz Sołtysów 5213
Ogłoszenia o naborze 33869
Aktualne 6091
W toku 42765
Wyniki 19942
Podatki i opłaty lokalne 2401
Deklaracje podatkowe 8042
Stawki podatkowe 1990
Rejestr Instytucji Kultury 852
Wybory 1388
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 15468
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 545
Wybory do Izb Rolniczych 108
Przetargi 16939
Aktualne 5283
W toku 2909
Wyniki 2975
Archiwalne 2219
Wyniki innych postępowań 2153
Zamówienia Publiczne 8067
Do 130 tyś. zł 40278
Powyżej 130 tyś. zł 38810
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 9799
Obwieszczenia 70717
Ochrona Środowiska 20051
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3048
Ocena jakości wody pitnej 2635
Usuwanie azbestu 1856
Zagospodarowanie przestrzenne 3072
Rejestr Informacji o środowisku 965
Rejestr Działalności Regulowanej 1741
Ogłoszenia 56271
Finanse 1644
Budżet 14320
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3362
Opinie RIO 6251
Sprawozadania Finansowe 4759
Gospodarka Nieruchomościami 3011
Organizacje Pozarządowe 1275
Otwarty konkurs 2023 1030
Otwarty konkurs 2022 2228
Otwarty konkurs 2021 2903
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 3393
Deklaracja Dostępności 2854
Koordynator ds. dostępności 1666
Szkoły i Przedszkola 8332
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 6088
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 7125
Dokumenty do konsultacji 1904
Działalność lobbingowa 1977
Petycje 7967
Kontrole 1337
Archiwalna strona BIP 2704
Ochrona Danych Osobowych 2491
Dokumenty Strategiczne 2547
Zapotrzebowanie na węgiel 2664

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 295956
Redakcja biuletynu 878
Mapa serwisu 2320
Statystyki 1276
Kanały RSS 808
Kontakt 14911