ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Małdyty 3794
Dane podstawowe 12406
Statut Gminy 1372
Regulamin Organizacyjny 1970
Kierownictwo Urzędu 2031
Referaty i Samodzielne Stanowiska 2438
Petycje 314
Kontakt/Spis Telefonów 4248
Organy Gminy 3089
Wójt 1368
Rada Gminy 1777
Skład Rady Gminy 1497
Komisje Rady Gminy 2238
Plan Pracy Rady 245
Sesje Rady Gminy 512
Zawiadomienia na Sesję 5463
Protokoły z Sesji 6251
Raport o stanie Gminy Małdyty 1458
Akty prawne 478185
Tablica Ogloszeń 22647
Wzory formularzy 3867
Oświadczenia majątkowe 2944
Radni 4060
Pracownicy Urzędu 4886
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2221
Wzory druków 1185
Jednostki Organizacyjne 2098
Jednostki Pomocnicze 726
Wykaz Sołectw 1546
Wykaz Sołtysów 2796
Ogłoszenia o naborze 23291
Aktualne 4491
W toku 26930
Wyniki 13822
Podatki i opłaty lokalne 1641
Deklaracje podatkowe 5114
Stawki podatkowe 760
Rejestr Instytucji Kultury 522
Wybory 808
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 8034
Przetargi 10915
Aktualne 3586
W toku 1689
Wyniki 1711
Archiwalne 1274
Wyniki innych postępowań 1228
Zamówienia Publiczne 5632
Do 130 tyś. zł 22417
Powyżej 130 tyś. zł 20682
Plan postępowań o udzielenia zamówienia 5205
Obwieszczenia 31588
Ochrona Środowiska 9424
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 1589
Ocena jakości wody pitnej 833
Usuwanie azbestu 628
Zagospodarowanie przestrzenne 1640
Rejestr Informacji o środowisku 607
Rejestr Działalności Regulowanej 906
Ogłoszenia 41447
Finanse 1180
Budżet 6974
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1510
Opinie RIO 2886
Sprawozadania Finansowe 2358
Gospodarka Nieruchomościami 2254
Deklaracja Dostępności 1715
Koordynator ds. dostępności 1004
Organizacje Pozarządowe 822
Otwarty konkurs 2022 845
Otwarty konkurs 2021 1618
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 1341
Szkoły i Przedszkola 3637
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2429
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 3996
Dokumenty do konsultacji 977
Działalność lobbingowa 1168
Kontrole 456
Petycje 3974
Archiwalna strona BIP 1772
Ochrona Danych Osobowych 1231
Dokumenty Strategiczne 951

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 146149
Redakcja biuletynu 566
Mapa serwisu 876
Statystyki 678
Kanały RSS 485
Kontakt 7802