ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity.
Nr aktu prawnego
V/30/11
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Małdytach.
Nr aktu prawnego
V/29/11
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Małdytach.
Nr aktu prawnego
V/28/11
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małdyty.
Nr aktu prawnego
V/27/11
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwala Nr V/26/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa.
Nr aktu prawnego
V/26/11
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwala Nr V/25/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie podziału sołectwa Gumniska Wielkie i utworzenia sołectwa Gumniska Małe w sprawie zmiany statutu sołectwa Gumniska Małe.
Nr aktu prawnego
V/25/11
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.
Nr aktu prawnego
V/24/11
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwala Nr V/23/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie realizacji Programu współpracy Samorządu Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.
Nr aktu prawnego
V/23/11
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Małdyty za 2010 r.
Nr aktu prawnego
V/22/11
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Małdyty w 2010 r.
Nr aktu prawnego
V/21/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji